Het voederbedrijf Lambers uit Dendermonde heeft een aanvraag ingediend om in de ambachtelijke zone Kluizenmolen een mestverwerkend bedrijf te mogen exploiteren. De CD&V vindt dat een dergelijk bedrijf thuishoort in een industrie- of landbouwzone.

,,Het dossier is in behandeling bij de bestendige deputatie'', licht Danny Van Mullem van het voeders Lambers toe. ,,De adviezen zijn gunstig, enkel de gemeente adviseert negatief. Er werd nu een expert aangesteld die de eventuele geurhinder gaat onderzoeken.''

,,We hebben de buren uitgenodigd om naar een gelijkaardig bedrijf te gaan kijken, zij hebben zelf kunnen vaststellen dat er geen emissie is'', aldus Van Mullem. ,,Wat in het bedrijf gebeurt is een zuiver composteringsproces dat we volledig onder controle zullen hebben. Men haalt ook vaak het argument aan dat het transport overlast zou berokkenen, maar het gaat wekelijks slechts om tien vrachtwagens. Er zal op het bedrijf ook geen mest worden gestockeerd, enkel bewerkt. Bovendien stappen 65 landbouwers mee in het project om aldus te voldoen aan hun mestverwerkingsplicht. Volgens ministers Dua en Van Mechelen hoort een dergelijk bedrijf thuis in een ambachtelijke zone, in landbouwgebied zou het zonevreemd zijn.''


Kader
,,Zolang de firma zich houdt aan de regels en er geen geurhinder is kunnen we juridisch niet verhinderen dat het bedrijf er effectief komt'', zegt de zaakvoerder van Confiserie Elise, een van de voedingsbedrijven in de onmiddellijke buurt. ,,Maar ik heb wel één opmerking: de grondstoffen voor dit bedrijf zijn afkomstig uit de landbouw, de eventuele geurhinder die met de activiteit in het bedrijf gepaard zou kunnen gaan is identiek aan die van de landbouw, bovendien zijn de afgewerkte producten ook voor de landbouw bestemd. Toch is een dergelijk bedrijf zonevreemd in landbouwgebied, dat begrijp ik niet.''

Hetzelfde argument klinkt bij de CD&V. ,,Volgens minister Dua moeten er meer dergelijke bedrijven komen'', aldus CD&V-voorzitter Tim Nagels. ,,Maar ze vergat daarvoor een geschikt kader te scheppen. Dua zegt dat mestverwerkende bedrijven niet thuishoren in de landbouwzone. Waarom niet? Het is toch een landbouwkundige aangelegenheid?'' (GVA/GVDV)