De Landelijke Gilde van Baaigem en Vurste is niet meer. ,,Het landelijke Baaigem telt maar vier leefbare landbouwbedrijven meer. Het had dus geen zin meer om door te gaan.'' Secretaris Antoine Eeckhout gooit de handdoek. 82 jaar na de oprichting houdt de Landelijke Gilde op te bestaan.

Baaigem is de meest landelijke deelgemeente van Gavere. Van de oppervlakte van 376 hectare is er maar liefst 280 hectare landbouwgrond. En toch zijn er maar vier boerderijen. ,,Eigenlijk zijn er nog twaalf, maar van die twaalf zijn er acht die uitgebaat worden door landbouwers op pensioen zonder opvolging'', weet Antoine Eeckhout.

Meer dan twintig jaar was hij secretaris van de Landelijke Gilde van Baaigem en Vurste. Hij maakte de glorietijden mee met de organisatie van de Dagen van de Landbouw en de verkiezing van de mooiste koe in de jaren tachtig. Maar Antoine Eeckhout was ook getuige van het verval.

,,In 1846 waren er in Baaigem nog 104 landbouwbedrijven, in 1959 waren er dat nog 45 om in 1976 te zakken naar 21. Nu zijn er nog vier. De Landelijke Gilde telde niet alleen landbouwers onder haar leden, maar op die manier kan je moeilijk verder gaan.''


Kaakslag
Het teruglopend aantal leden was niet de enige reden om ermee te stoppen. Antoine Eeckhout: ,,De plaatselijke Landelijke Gilden werden nauwelijks nog ondersteund door het hoofdbestuur. Enkele jaren geleden wilden we voor ons tachtigjarig bestaan eretekens uitreiken. Vanuit Brussel stuurden ze ons Franstalige medailles toe. Er waren geen Nederlandstalige meer in voorraad. Ik ben geen flamingant, maar dat was voor mij een kaakslag.''

Bovendien daalde ook de werkingstoelage drastisch. Bedroeg die tot enkele jaren geleden nog 4.000 frank, dan was dat in 2000 teruggelopen naar 520 frank. ,,Die samenloop van omstandigheden deed ons besluiten ermee te stoppen. We hebben mooie momenten beleefd en helemaal verdwijnen doen we niet. Een aantal van onze leden stappen over naar de Landelijke Gilde van Dikkelvenne en zullen daar de belangen van Baaigem en Vurste verder behartigen.''