Kinderen met psychiatrische problemen kunnen sinds enkele weken via het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis in Geel (OPZ) opgevangen worden in zorggezinnen. Het gaat om een proefproject waarin voorlopig plaats is voor vijftien kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het OPZ heeft goede hoop dat dit project na evaluatie kan worden voortgezet.

,,Er is een reële nood aan afdoende psychiatrische hulpverlening voor kinderen'', zegt communicatieverantwoordelijke Lieve Van de Walle. Het proefproject wil de ervaringen en kennis van de Geelse gezinsverpleging samenbrengen met de meer gewone pleegzorg. Dat alles binnen het kader van een ruimer kinderpsychiatrisch behandelingsplan.''

,,Tot 1956 werden kinderen met dergelijke problemen mee opgevangen binnen het systeem van de gezinsverpleging. De jongste jaren was er een groeiende aandacht voor kinderpsychiatrie. Op 1 november start het OPZ trouwens officieel met een nieuwe K-dienst. Belangrijk is dat de buitenstaander een duidelijk onderscheid maakt tussen het bekende systeem van de gezinsverpleging en het nu gestarte zorgproject voor kinderen. In het geval van de gezinsverpleging gaat het om patiënten van wie de toestand gestabiliseerd is. In het nieuwe kinderproject is het belangrijk dat het tijdelijk karakter van de opvang benadrukt wordt.''

,,Gezinsverpleging Kinderen richt zich naar kinderen met psychische of emotionele problemen voor wie het thuismilieu niet geschikt is om een gepaste opvoeding te garanderen. Een combinatie van diverse factoren is er de oorzaak van dat deze kinderen met allerhande stresssituaties hebben moeten omgaan zonder dat geleerd te hebben.''

,,Dergelijke kinderen hebben nood aan een veilige en stabiele opvoedingssituatie en we menen die in zorggezinnen te kunnen aanbieden. Het gaat om zorgvuldig geselecteerde families die bovendien ook nog eens intensief begeleid worden door een ervaren team van kinder- en jeugdpsychiaters, twee psychologen en een verpleegkundige die zelf pleegouder is. Het gaat om zorg op maat van het kind in kwestie. De zorggezinnen kunnen ten allen tijde beroep doen op de K-dienst van het OPZ.'' (LVG)