Het wordt uitkijken geblazen op de gewestwegen N33 (Oostende-Torhout) en N50 (Brugge-Kortrijk-Spiere Helkijn) want vanaf morgen start het provinciebestuur met doorgedreven controles op beide risicotrajecten. ,,Gedurende drie jaar, tot 1 oktober 2006, willen we op deze belangrijke verkeersassen de verkeersveiligheid planmatig aanpakken'', zegt provinciegouverneur Paul Breyne.

De N50 en de N33 zijn risicowegen. De cijfers liegen er niet om. ,,Op de weg Brugge-Kortrijk liggen niet minder dan 18 gevaarlijke punten'', zegt projectverantwoordelijke Christa Debruyne, ,,volgens de recentste cijfers gebeuren de meeste ongevallen er op het grondgebied van Brugge, Meulebeke en Harelbeke. Voor de N33 doen de meeste ongevallen zich voor in Oostende en Torhout. De belangrijkste oorzaak van ongevallen is het niet verlenen van voorrang.''


Snelheid en alcohol
Vandaar dat de politiediensten de komende drie jaar extra zullen controleren op het naleven van de voorrangsregels, op het dragen van de gordel en op het fout parkeren op bushaltes van De Lijn. ,,Het spreekt vanzelf dat we ook de snelheid aanpakken en het alcoholmisbruik. Het aantal snelheidsovertredingen moet drastisch naar beneden, willen wij een bijdrage leveren aan de doelstelling van de regering om het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel met de helft te doen dalen tegen 2010'', zegt gouverneur Breyne. Ook het aantal bestuurders onder invloed moet naar drie procent dalen.


Communicatie
,,Het publiek informeren en sensibiliseren vormt een belangrijke onderdeel van onze strategie'', zegt Christa Debruyne, ,,vandaar dat communicatie zo belangrijk is. Op beide risicowegen hangen we affiches uit met als slogan ,,Verkeersveilig West-Vlaanderen... We gaan ervoor''. Ook De Lijn zal de affiche zichtbaar ophangen in de bussen op beide trajecten.'' Verder voorziet De Lijn alle bushaltes op de N50 en de N33 van pictogrammen die foutparkeerders moeten waarschuwen. En het Vlaamse Gewest plaatst borden die de weggebruiker waarschuwt voor de snelheidscontroles. ,,Maar de boodschap is positief'', zegt Debruyne, ,,in plaats van te zeggen hoeveel overtredingen we noteerden, zullen we bekend maken hoeveel weggebruikers zich aan de toegelaten snelheid hielden.''

Tot slot worden de resultaten van de controles bekend gemaakt in de pers en maakt het TV-programma ,,De Zware Voet'' opnames op beide trajecten. Overtreders krijgen bij het afschrift van het proces-verbaal een infostrookje met dezelfde lay-out als de affiches.