Onze krant bezoekt elke week een schoolwebsite, in samenwerking met de vzw Digikids. Deze week houden wij halt bij De Horizon, een school voor buitengewoon lager onderwijs op het Sint-Jozefsplein 10 in Oudenaarde.

De Horizon telt 256 leerlingen van het type 1 (kinderen met een lichte mentale handicap) en type 8 (kinderen met leerachterstand). De school kende de voorbije jaren een sterke groei. ,,In die mate dat wij bijna elk jaar containerklassen moeten bijplaatsen'', zegt Piet Becaus.

Hij is niet alleen leerkracht in de hoogste klas van het type 1, maar ook webmaster van de school. ,,Een computerklas hebben wij niet, maar er staan wel computers in alle klassen van de school. Die worden vooral ingeschakeld in de lessen taal en rekenen. Daarvoor schaffen wij elk jaar speciale software aan.''


Contact met ouders
De website van De Horizon is voor de school een zeer belangrijk werkinstrument. ,,Als ouders hun kind naar een school voor buitengewoon lager onderwijs moeten sturen, dan is dat geen makkelijke stap. Via de website kunnen zij eerst op een anonieme manier met onze school kennismaken. Wij hebben al heel wat inschrijvingen gehad van ouders die eerst onze website geraadpleegd hadden.''

De ouders van de leerlingen maken veelvuldig gebruik van de schoolwebsite. ,,Negentig procent van onze leerlingen komt met de bus naar school. Daardoor hebben de leerkrachten vaak niet zoveel contact met de ouders. Via de website proberen wij dat te onderhouden. Elke week wordt die vernieuwd, zodat de ouders kunnen zien wat hun kinderen de voorbije dagen op school gedaan hebben.''

Maar de meer dan 400 website-bezoekers per maand zijn niet alleen ouders. ,,Ook de buitenwereld komt op onze website terecht. Aan hen kunnen wij tonen dat onze kinderen tot heel wat in staat zijn.''

  • De webstek van de school: www.dehorizon.be