De plannen om 58 sociale woningen te bouwen in het Eeksken in Nevele zijn nog niet goedgekeurd. Een groep buurtbewoners heeft daar een stokje voor gestoken. Ze pikken het niet dat ,,vooral niet-Nevelenaars uit lagere inkomensklassen'' de nieuwe, sociale woningen zullen kopen of huren. ,,Zo'n uitspraken kan ik echt niet verkroppen'', reageert een ontgoochelde burgemeester Boone.

Het dossier Eeksken zorgde voor heel wat opschudding tijdens de gemeenteraad. Normaal gezien zou het definitief worden goedgekeurd, maar dat was buiten een aantal buurtbewoners gerekend. Zij dienden 248 bezwaarschriften in. ,,Enerzijds zijn wij er geen voorstander van dat hier een hele wijk komt met mensen uit de lagere inkomensklassen. Bovendien zullen die nieuwe inwoners waarschijnlijk geen Nevelenaars zijn'', verduidelijkt één van de buurtbewoners.

,,Anderzijds vermoeden wij dat het technisch niet mogelijk is om op het Eeksken te bouwen: daarvoor is het hier veel te drassig. Het gevaar voor overstromingen is veel te groot. Tenslotte willen sommigen niet dat de gronden van hun ouders of grootouders aan dit project opgeofferd worden'', aldus de buurtbewoners.

Burgemeester Boone reageert verontwaardigd: ,,Dit druist in tegen mijn sociaal gevoel. Willen ze dan dat nog meer mensen kapot gaan van de stress omdat ze hun huis niet kunnen afbetalen?''

De definitieve uitspraak in deze zaak wordt uitgesteld tot de volgende gemeenteraad. Ondertussen kunnen ook eventuele problemen met de drassigheid van het gebied bestudeerd worden. ,,Maar dat technisch probleem kan zeker opgelost worden. De verkaveling moet er komen'', vindt schepen De Paepe. ,,Anders betekent dat het einde van deze meerderheid'', vult schepen Pynaert aan.