Op een terrein op de hoek van de Battelestraat en de Glimmerberg in Velm komen 100 tot 110 woongelegenheden bij. De huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en de Kleine Landeigendom kochten samen een perceel van ruim 3 ha aan. Voor het bouwrijp maken en de aanleg van wegen en omgevingswerken geeft het ministerie een subsidie van 1.658.668 euro. De start van de werken gebeurt in de loop van volgend jaar. Van het aantal woongelegenheden is 40 procent bestemd voor sociale koopwoningen, 40 procent voor sociale huurwoningen en 20 procent voor sociale kavels. (ELS)