Het eerstvolgende Europees gesubsidieerde project voor Noord-Hageland moet natuurgebieden toegankelijker maken en de omringende landschappen toeristisch aan de man brengen. Recreanten en andere bezoekers zullen onder meer terecht kunnen in drie educatieve centra. Dankzij lokale steun maakt het Regionaal Landschap van elke euro er vijf.

Ook dit aankomende project loopt in samenwerking met de Meierij, de Nederlandse zone tussen 's Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Europa heeft vijftig miljoen Belgische frank veil voor de Meierij, en evenveel voor het Hageland. Lokale partners leggen er nog 'ns evenveel bij. In de beide landen gaat het om het te nutte maken van landschappen en natuur, aan de rand van grote steden. Het Hageland speelt zijn groen van de valleien en de heuvels uit.

  • Wie zijn de partners?
  • Kristien Gevers, van het Regionaal Landschap, in Huize Hageland in Onze-Lieve-Vrouw-Tielt: ,, Vzw Natuurpunt en de Vlaamse Gemeenschap versterken de natuurreservaten. In de ,,mantel'' daaromheen zijn het Regionaal Landschap en de gemeenten medespelers. Het Intergemeentelijk Opbouwwerk breidt zijn ploeg natuurwerkers uit. Om de holle wegen beter te beheren praten we met de landbouwers. Een stad als Aarschot betaalt mee in de restauratie van de Orleanstoren. Samen komen we op zeventien partners.''

  • Het is niet het eerste project. Wel het omvangrijkste?
  • ,,Van elke frank of euro maken wij er vijf. Allerlei lokale partners moeten minstens evenveel bijleggen dan Europa ons uitkeert. In het verleden pakten we de bovenloop van de Motte aan met één miljoen frank van Europa, plus vier van andere herkomst. Het Regionaal Landschap coördineert de budgetten. Tegelijk immers zijn gemeenten, provincie en gewest bezig met waterlopen. Dat verklaart de vermenigvuldiging. Straks doen we dat opnieuw voor Horst en de Wingevallei, dan voor de groene gordel rond Aarschot en daarna voor die rond Diest. Het komende project, dat we in mei officieel indienen, loopt immers over drie jaar.''

  • Het ,,vermarkten'' -- aan de man brengen -- van het landschap is een nieuw begrip?
  • ,,De aanwezige natuur biedt kansen voor recreatie en leerprojecten. Dat moet je verkopen, zodat je de hele bevolking achter het project krijgt. Heel wat is al gekend: de wijnmuur aan de Wijngaardberg, het project om naaldhout en exotische planten te verwijderen uit het Walenbos, de aanpak rond de Heimolen in Langdorp en het Dunbergbroek in Holsbeek... We gaan verder en zetten daarrond educatieve centra op voor ontvangst van groepen, uitlening van materiaal. Een komt in de villa Cooremans nabij de Orleanstoren in Aarschot, een in Huize Ernest Claes aan de Demerbroeken in Zichem en een in het provinciedomein Halve Maan, waar gewest en provincie zwaar in investeren, in Diest.''.