De gemeente Kampenhout richt een witloofmuseum in, in de oude hal van veiling Brava aan de Leuvensesteenweg. Kampenhout, witloofgemeente bij uitstek, telt nog amper tien landbouwers die het edele loof telen volgens de authentieke grondcultuur. ,,We willen deze geschiedenis niet laten verloren gaan'', stelt burgemeester Jean Meeus (CD&V).

,,Kampenhout is de koningin der witloofgemeenten'', vindt burgemeester Meeus. ,,Niet de bakermat, dat is de Brusselse gemeente Evere, maar wel de koningin. In de deelgemeente Nederokkerzeel waar ik vandaan kom, had vroeger iedereen witloof staan. Alleen de pastoor niet. Toen de BTW-wetgeving er in 1971 kwam, werd het moeilijker voor deze telers. Vandaag tellen we in Groot-Kampenhout nog maar een tiental landbouwers die witloof telen volgen de authentieke grondcultuur. Twaalf landbouwers telen volgens de hydrocultuur. Het grondwitloof verdwijnt stilaan, en dat is spijtig. Ik hoop dat de twee teeltculturen naast elkaar kunnen blijven bestaan.''

De gemeente huurt de helft van de oude veilinghal van veiling Brava aan Kampenhout-Sas, en gaat op zoek naar een firma die het museum vorm kan geven. Voor de uitwerking kan Kampenhout rekenen op een Europese subsidie in het kader van plattelandsontwikkeling, goed voor een bedrag van 60.980 euro. Witloofwerktuigen heeft de gemeente genoeg.

,,Tijdens de Open Monumentendag 2000 hebben we een witlooftentoonstelling georganiseerd. Al het verzamelde materiaal hebben we nog steeds, en er is nog bijgekomen. Een pijpenkop , bijvoorbeeld, waarmee de landbouwers het loof verwarmden. En we hebben de eerste klok van de oude Tuinbouwveiling Kampenhout, die in de jaren zestig verdween.''

Het museum zal volgens de burgervader ongetwijfeld bijdragen tot de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente en de regio. Hij schrijft dan ook de buurgemeenten aan met de vraag om mee te werken. Tegen de lente van volgend jaar hoopt de burgemeester het nieuwe museum te openen. Landbouwers die nog interessante witloofwerktuigen hebben, kunnen steeds polsen bij het Kampenhoutse gemeentebestuur of het geen plaatsje in het museum verdient.