Kapelle wil voor de ruim 2.500 kinderen en jongeren die op zijn grondgebied school lopen een zo veilig mogelijke schoolomgeving. Plannen om in de omgeving van de 9 Kapelse scholen zone 30 in te voeren en bijkomende veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, zijn in hun eindfase.

,,In het kader van de snelheidsbeheersing werden in het voor Kapelle opgesteld mobiliteitsplan heel wat zones 30 gepland,'' zegt hoofdinspecteur en verkeerscoördinator Jean Craen van de politiepost Kapelle-op-den-Bos. ,,Het is de bedoeling eerst werk te maken van de in schoolomgevingen geplande zones. Samen met het aanbrengen van bijkomende veiligheidsvoorzieningen.''

In een door Jean Craen op vraag van het Kapels gemeentebestuur opgemaakt voorstel wordt voor de omgeving van de vrije basisschool in Kapelle-Oost naast een gedeelte van de Mechelseweg ook het kruispunt Mechelseweg-Baanveldstraat opgenomen in de zone 30. Om veiligheidsredenen zou de ingang van de school verplaatst worden naar de achterzijde van de speelplaats.

In Nieuwenrode zou voor de gemeenteschool in de Kerkstraat de hele Kerkstraat zone 30 worden, en voor de gemeenteschool in de Molenstraat een gedeelte van die Molenstraat.

Voor de vrije basisschool in Ramsdonk voorziet het voorstel zone 30 in de Grot-, Tisselt- en Bormstraat en de de Beughemlaan, althans in de gedeeltes die het dichtst bij de school liggen.

In Kapelle-centrum worden voor het Sint-Theresiacollege een gedeelte van de Veldstraat, de vijfhoek (met onder meer Acacialaan en Jan Hammeneckerstraat) en de Sint-Niklaaswijk zone 30. De zone 30 voor de omgeving van de gemeentelijke basisschool-centrum wordt geïntegreerd in de bestaande zone ,,Mechelseweg'', nog uitgebreid met de Schoolstraat en gedeelten van de Stations- en de Oudstrijdersstraat. In die laatstgenoemde straat komt ook de zone 30 voor de Vlaamse gemeenschapsschool en voor de vrije basisschool centrum.

,,Dit zijn allemaal nog maar voorstellen,'' aldus nog Jean Craen. ,,Bedoeling is deze te laten evalueren door de verschillende scholengemeenschappen en door de betrokken inwoners.''