De achterzijde van de Dilbeekse Sint-Ambrosiuskerk, het koor, staat al jaren in de steigers. Een aanslepende discussie tussen de aannemer en de gemeente over de stabiliteit van het bouwwerk veroorzaken een enorme vertraging. Het gemeentebestuur heeft een advocaat aangesproken.

Jaren geleden werden de toren en het dak van de kerk gerestaureerd. De tweede stap was de restauratie van de buitenmuren, de dakkapellen en de brandramen. Die tweede fase begon in 1999 maar blijft sinds begin 2000 ter plaatse trappelen. Gemeenteraadslid Jef De Ridder (Volks) die het restauratiedossier van Sint-Ambrosius kent sinds hij schepen van cultuur was, blijft het wel en wee van de kerk volgen.

 • Wat is er aan de hand met Sint-Ambrosius?
 • ,,Het dossier stamt uit de jaren zeventig. De volledige restauratie werd toen geraamd op 30 tot 35 miljoen frank. Toen de eerste fase in de jaren negentig werd uitgevoerd, kostte die al zoveel. Het was wel nodig want het regende binnen. Een deel is natuurlijk gesubsidieerd omdat het een geklasseerd gebouw is. De tweede fase zou snel volgen en er werd aan begonnen in 1999''.

 • Maar toen liep er wat verkeerd.
 • ,,Er werd vijf of zes maanden gewerkt. De muren en pilaren van de kerk werden onder meer ingespoten met een speciaal product om vocht tegen te houden. Er werden regelmatig werfvergaderingen gehouden om de vooruitgang van de werken te bespreken. De aannemer zei op een vergadering dat hij niet kon garanderen dat er een scheur in de muur zou komen. Hij had ontdekt dat aan de noordzijde van het koor een enorme steunbeer gebouwd was. Wanneer die gebouwd is, weten we niet, maar die is er honderden jaren geleden waarschijnlijk aangezet omdat er problemen waren met het koor en dat men wilde voorkomen dat het koor loskwam van het schip van de kerk''.

 • Heeft hij de werken daarom stilgelegd?
 • ,,We vermoeden dat hij in de loop der werken tot de conclusie gekomen is dat hij in zijn prijsofferte te weinig gerekend heeft. Hij was inderdaad lager dan de andere offertes, maar niet abnormaal veel en de gemeente moet de laagste offerte aannemen. We denken dat hij met die stabiliteitsproblemen zijn lage prijs probeert goed te maken''.

 • Is er dan geen verder onderzoek naar de stabiliteit gebeurd?
 • ,,De aannemer heeft een onderzoek laten doen door zijn eigen firma. Die heeft een grondboring gedaan die uitwees dat het eerste echt dragend vlak van de kerk 13 meter diep ligt. Hij stelde voor om onder de steunpilaren betoninspuitingen te doen tot 13 meter diep. Maar dat zou ruim 300.000 euro kosten. Monumenten en Landschappen weigerde dat de subsidiëren omdat hij dat eerder had moeten weten''.

 • Deed de gemeenten dan geen tegenonderzoek?
 • ,,Jawel, maar die andere firma was zeer voorzichtig en zei alleen dat die dure ingreep niet noodzakelijk leek. Uiteindelijk hebben we nog een onderzoek laten doen door een bureau dat verbonden is aan de universiteit van Leuven en dat zei dat zulke omvangrijke werken niet nodig zijn''.

 • Waarom gaan de werken dan niet verder?
 • ,,De aannemer zegt dat zijn verzekeraar hem niet wil verzekeren als hij verder werkt. Hij zegt ook dat de architect hem opdracht heeft gegeven de werken stil te leggen. De architect ontkent dat. Het gemeentebestuur heeft nu ten einde raad een advocaat onder de arm genomen om het dossier uit te klaren. Het is nu wachten op wat die zegt''.

 • Waarom bent u dit dossier op de voet blijven volgen?
 • ,,Er is een beetje een familieband met de kerk. Mijn eerste voorvader die in Dilbeek woonde was kerkmeester van Sint-Ambrosius. Toen hij in 1695 overleed werd hij in de kerk begraven. Hij ligt er nog altijd, Pelepus De Ridder''.