Het voorbije weekeinde werd de fraaie achttiende-eeuwse rococobrug in het Boekenbergpark in gebruik genomen. Speciaal voor die gelegenheid had de stad een bataljon Franse soldaten met de teletijdmachine laten overflitsen. De brug is niet alleen opnieuw bewandelbaar, ook de verborgen fonteintjes doen het weer. Ze zou wel eens een geliefkoosde plek kunnen worden voor originele huwelijkskiekjes.

Het Boekenbergpark is beschermd als landschap. Het kasteel zelf werd in de jaren zeventig al gerestaureerd, zij het aan de buitenzijde. Vandaag doet het dienst voor opvang van probleemjongeren. De brug lag er lang vervallen bij maar daar is dankzij de investering van meer dan 5 miljoen frank door de stad nu verandering in gekomen.

,,De brug werd samen met het kasteel aangelegd in 1752 en vormt een fraai staaltje van rococo-bouwkunst'', aldus tuinarchitect-op-rust Piet Gillard.


Natte broeken
Gillard: ,,De betegeling is prachtig, in visgraatmotief. Wat de brug zo apart maakt, zijn de verborgen verrassingsfonteintjes. De kasteelheren vonden het destijds het toppunt van humor om juist op het moment dat de dames met hun wijde hoepelrokken de brug overstaken, water uit de fonteintjes omhoog te laten spuiten, met kletsnatte broeken als gevolg. Bij ons zie je dat bijna nergens meer. In Duitsland en Oostenrijk zijn wel nog enkele kastelen met zulke eigenaardigheden te vinden.''

De buurtbewoners van de Unitaswijk, die het voorbije weekeinde hun buurtfeest hielden, zijn erg blij met de restauratie van de brug in het Boekenbergpark.

,,We hopen dat de stad nog wat geld vindt om ook het herdenkingsmonument van Adelbert Kennis, de eerste voorzitter van het Unitascomité, in ere te herstellen'', heeft Erwin Mievis van de Unitaswijk een boodschap voor Cultuurschepen Eric Antonis. ,,Het monument kreeg destijds vorm, juist zoals de hele wijk trouwens, door de befaamde architect Eduard Van Steenbergen. Het dateert van 1928 maar de plaat met de beeltenis van Kennis is verdwenen.''


Tuinpoortjes
Mievis heeft nog een advies aan de stadsbestuurders: ,,Men zou er goed aan doen, naast de wijk en het park in hun geheel, ook de diverse huizen en parkgebouwen apart te laten beschermen als monument. Dat zou restauratie zowel voor de stad als voor de bewoners veel goedkoper maken omdat de Vlaamse overheid dan veel meer bijdraagt'', aldus Mievis.

De wijkvereniging doet dit jaar overigens een poging om zoveel mogelijk van de typische modernistische Unitas-tuinpoortjes terug in het straatbeeld te brengen. De meeste van die tweehonderd originele houten poortjes zijn met de tijd vervangen.