Eduard Denckens, de voorzitter van het Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD), vindt dat de Antwerpse politici de diamantnijverheid in de Scheldestad in de steek hebben gelaten. ,,Met pijn in het hart stellen we vast dat niet één enkele politicus uit het Antwerpse zich voor de ons zo cruciale problemen heeft ingezet.''

Een dramatische achteruitgang van de tewerkstelling, een bikkelharde concurrentie uit lagelonenlanden als India, tegenvallende in- en uitvoercijfers, de afwijzing van het sociaal plan voor de diamantnijverheid, de hetze van de Verenigde Naties (VN) tegen Antwerpen inzake de invoer van bloeddiamant, de verwijten van de Europese Commisie dat de diamantsector hier concurrentievervalsend zou werken... Het zit de Antwerpse diamantairs niet mee dit jaar.

In het jongste nummer van vakblad De Belgische Diamantnijverheid valt voorzitter Eduard Denckens scherp uit naar de lakse houding van de Antwerpse politici. Het stoort Denckens dat vele lokale en nationale politici wel aanwezig waren bij de recente opening van het Antwerpse Diamantmuseum, maar dat diezelfde politici allemaal forfait gaven toen het erop aankwam het sociaal diamantplan bij de Europese Commissie te bepleiten en diamantgroep De Beers ervan te overtuigen Lens Diamond Industries in Berlaar open te houden. Bij Lens vielen driehonderd ontslagen.


Uniek
,,Met pijn in het hart stellen we vast dat niet één enkele politicus uit het Antwerpse zich voor de redding van één van die twee voor de Antwerps-Kempense diamantwereld zo cruciale problemen ingezet heeft. En dat, op een ogenblik waarop de Antwerpse diamantnijverheid met grote moeilijkheden te kampen heeft'', zucht de voorzitter.

Denckens is ook de internationale kritiek aan het adres van Antwerpen beu. De Hoge Raad voor Diamant (HRD) heeft inmiddels een modelcontrolesysteem uitgewerkt -- tegen de illegale bloeddiamant -- dat uniek is in de wereld. Antwerpen is het enige diamantcentrum dat zijn statistische gegevens volledig ter beschikking stelt. Andere centra, zoals New York en Tel Aviv, doen dat niet. ,,De VN misbruikt hier de eerlijkheid van Antwerpen om het tot mikpunt van zijn aanvallen te maken. Terwijl de Europese Commissie België verwijt de in- en uitvoer van diamant te strikt te controleren en daardoor het principe van het vrije verkeer van goederen te schenden, verwijt de VN ons land nog altijd niet genoeg aan controle te doen.''


Eenzijdig
,,Graag hadden we een aantal Antwerpse politici krachtig horen reageren tegen de eenzijdige manier waarop de VN de Antwerpse diamantsector voorstelt, maar ook dat heeft spijtig genoeg niet mogen zijn'', aldus voorzitter Denckens.

,,De stemming in de nijverheid is bedrukt. Het kelderen van het sociaal plan door Europa is hard aangekomen. Toch is de samenwerking met de stad goed'', relativeert HRD-woordvoerder Youri Steverlynck de uitval van SBD-voorzitter Denckens. ,,We werken nauw samen met de overheden. Zo zijn er om de twee weken contacten met schepen Leo Delwaide, bevoegd voor diamant, die als doorgeefluik fungeert voor onze problemen.'' ,,De reactie op de VN-kritiek gebeurt op het niveau van Buitenlandse Zaken, want zij zijn het dichtst betrokken'', aldus Youri Steverlynck.