Zondag 7 juli trekt de driejaarlijkse Bakelandtstoet voor de tiende keer door de straten van Langemark. Poperingenaar Antoon Couttenye volgt de vorig jaar overleden Hubert Herreman op als regisseur. Meteen zorgt hij voor enige vernieuwing in de stoet die de tijdsgeest en het leven van Bakelandt evoceert.

Antoon Couttenye baseert zich niet op het legendarische boek De bende van Bakelandt , dat pastoor Victor Huys schreef in 1860.

,,Hij voert Bakelandt op als een held die de rijken besteelt in het voordeel van de armen. Dat is een sterk geromantiseerde visie. Dit boek heeft een enorm effect teweeggebracht onder de bevolking, maar het is historisch niet correct. Ik heb mij gebaseerd op een boek van professor Top. Hij geeft een objectieve, droge opsomming van de sociale en politieke verhoudingen in die tijd. Op die manier proberen we een juist historisch beeld te schetsen'', zegt Antoon Couttenye.

,,Het boek van Top heeft ons een achttal nieuwe wagens met nieuwe feiten opgeleverd. We brengen een vrij getrouw, maar geconcentreerd historisch relaas van 2 november 1803. Daarbij wordt de chronologie perfect gerespecteerd. Ik vind de historische waarheid boeiend genoeg om uitgebreid herspeeld te worden'', vertelt de regisseur.

In de proloog van de stoet wordt de gemeente Langemark-Poelkapelle kort voorgesteld en verwelkomt de pas verkozen Bakelandt de bezoekers. Daarna wordt het historisch kader van de eeuwwisseling 18de-19de eeuw geschetst. Vervolgens is er een evocatie van de samenleving tijdens het Franse bewind. De stoet wordt afgesloten met het leven van Bakelandt, vanaf zijn jeugd tot aan zijn veroordeling in Brugge. ,,De stoet bestaat uit 39 groepen met een totale lengte van 2.062 meter. Er nemen 850 figuranten aan deel, 4 muziekkorpsen, 9 muzikale groepen en 64 ruiters. De 30 stoetwagens worden getrokken door 54 trekpaarden en 2 trekossen'', aldus nog Antoon Couttenye. De stoet start om 16 uur en duurt ongeveer twee uur.