Zeveneneenhalf jaar nadat Uitkrant ermee ophield, begeeft bezieler en hoofdredacteur Jon Misselyn zich opnieuw op het journalistieke pad. Zopas lanceerde hij de Moon Art Gallery (herken de woordspeling!), een website - voorlopig - opgehangen aan Brugge 2002 met recensies en satirische stukken over het jaar Culturele Hoofdstad.

Jon Misselyn: ,,Eigenlijk ben ik aan het proefdraaien. Het was m'n bedoeling de website pas op 1 januari 2003 te lanceren, maar iemand heeft gelekt.''

  • De Uitkrant revisited!
  • Jon Misselyn: ,,Daar kan het naartoe evolueren, maar net zo goed draait het op iets totaal anders uit. Ik ben met dit initiatief gestart omdat er in het Brugse een gezapigheid begint in te treden, die mij ontzettend stoort. Uiteraard sta ik achter Brugge 2002, maar het grenzeloze hoera -gedoe is niet aan mij besteed. Neem nu deze maand. Zelf programmeren ze haast niks, terwijl toch veel mensen met vakantie zijn. Als je nu als toerist Brugge bezoekt, kun je - enkele randtentoonstellingen niet te na gesproken - niks meepikken van het programma. Dat is toch ongehoord? In een ruimer verband denk ik dat de theaters recensies graag zien terugkeren, ook in kranten. Het creëert een bepaalde ambiance en een artiest is meer gediend met een kritische toets van z'n werk dan met bemoedigende woorden van verwanten na de première.''

  • Is dit een soloactie of ga je een redactie samenstellen?
  • ,,Het gros van de teksten op de website is van mijn hand. Daarnaast hebben enkele medewerkers - die anoniem wensen te blijven - een paar stukken geleverd. Ik ben in gesprek met enkele medewerkers, maar voorts wil ik de dingen vooral organisch laten groeien. Ik ben gecharmeerd door sommige teksten op de website van nietbrugge. Dat zou een medewerker kunnen worden.''

  • De pogingen om met internet een plaats in de mediawereld te verwerven, zijn de voorbije jaren op een sisser uitgedraaid. Kom je straks ook in druk terug?
  • ,,Dat zie ik absoluut niet zitten, want zoiets kost tijd en geld en ik ben niet van plan om er veel centen tegenaan te gooien.''

  • Wil je de ontwikkelingen van de Moon Art Gallery volgen? Surf naar http://users.pandora.be/misselyn/bruggebijter.html.