Provinciegouverneur Paul Breyne heeft de beslissing van het Brugse schepencollege geschorst om taverne 't Zandlopertje op de zeedijk van Zeebrugge geen vergunning voor een los terras te verlenen. Volgens de gouverneur is het gelijkheidsbeginsel geschonden en is de beslissing onvoldoende gemotiveerd. Het Brugse stadsbestuur moet zijn huiswerk overdoen.

Tussen taverne 't Zandlopertje en het stadsbestuur botert het al jaren niet meer omdat de horecazaak niet in orde is met bouwvergunningen. ,,In de bouwtoelating van 2 maart 1984 staat dat de houten constructie weggenomen moet kunnen worden. Daaraan is nooit voldaan'', zegt de stad. 't Zandlopertje wordt uitgebaat door de vrouw van Georges Snauwaert, ook bekend van het zandsculptuurfestival in Blankenberge dat de Zeebrugse editie dit jaar concurrentie aandoet: ook al geen reden tot een goede verstandhouding.


Vlaams Gewest
,,'t Zandlopertje krijgt geen vergunning voor een los terras'', besliste het Brugse schepencollege op 22 februari, ,,precies omdat de uitbater een bouwovertreding begaat.'' Want toen de stad een paar jaar geleden de zeedijk heraanlegde, kon of wilde de uitbater niet aan de eis van wegneembaarheid voldoen, waardoor de dijk onder de houten terrasuitbouw voor de eigenlijke taverne niet heraangelegd kon worden.

Het schepencollege voelde zich bovendien gesterkt door een beslissing van de Vlaamse afdeling Waterwegen Kust. Die had aan 't Zandlopertje laten weten dat haar toelating van 23 april 1986 om een houten terrasuitbouw te plaatsen op de zeedijkwandelweg in Zeebrugge niet werd vervangen door een nieuwe vergunning, precies omdat de uitbouw niet wegneembaar was gebleken. De vergunning was derhalve van rechtswege vervallen omdat zij niet vernieuwd was in 1996.

,,De plaatsing van het terras heeft dus geen rechtsgrond meer en de eigenaar kan geen rechten laten gelden op het openbaar domein'', concludeerde het schepencollege dat meteen ook de vergunning voor het losse terras op de dijk weigerde.


Klacht
De stad bracht 't Zandlopertje zowel schriftelijk als mondeling via de politie op de hoogte. Maar de uitbater legde de beslissing naast zich neer en begon toch een los terras te zetten. Daarop nam de politie op zaterdag 16 maart de terrasmeubels in beslag. Maar de uitbaters lieten zich niet afschrikken en vochten de weigering van het schepencollege aan bij gouverneur Breyne. Met succes, blijkt nu, want de toezichthoudende overheid vindt dat het stadsbestuur 't Zandlopertje onheus behandeld heeft en niet zoals de andere horecazaken op de zeedijk.

Het schepencollege bekijkt het dossier komende vrijdag opnieuw. Volgens de stad heeft de schorsing geen invloed op de vergunningen voor de overige terrassen op de zeedijk. (MCa,NM)