Na jaren van onderhandelingen is dit weekend dan toch het licht op groen gezet voor de fusie van de Eeklose Heilig-Hartkliniek en het Sijseelse Elisabethziekenhuis. Het nieuwe fusieziekenhuis (400 bedden, 1.000 personeelsleden, 100 miljoen euro) aan de Eeklose Ringlaan, moet ten vroegste binnen acht jaar verwacht worden. Tot dan blijven beide ziekenhuizen autonoom werken, de raden van bestuur smelten wél samen.

Eigenlijk hadden nog weinig mensen een positieve afronding van de fusiegesprekken verwacht. Vorig jaar waren de onderhandelingen afgesprongen, ook al omdat men in Sijsele begrijpelijkerwijze opzag tegen een verhuizing naar Eeklo. ,,Wij hebben de inplantingsplaats inderdaad opnieuw laten onderzoeken, maar zijn op dezelfde plaats uitgekomen'', gaf voorzitter Hugo Bulté (Sijsele) gisteravond op een persconferentie ruiterlijk toe. Na een bezoek aan het kabinet van minister Mieke Vogels zat men opnieuw aan tafel en zes maanden later is er dan toch een akkoord, onder meer nadat beide geneesherenkorpsen nogal wat water in de wijn hebben gedaan.

,,Voorlopig blijven de beide ziekenhuizen autonoom en met behoud van het eigen herkenningsnummer werken'', aldus de voorzitters Marcel Hutsebaut (Eeklo) en Hugo Bulté. ,,De artsen werken ondertussen wel intenser samen. Dat zal alleen maar voordelen hebben voor de patiënten in het Meetjesland, want we zullen nu nog meer kunnen specialiseren.''


Tewerkstelling
De voorbije week kwam de fusie in een stroomversnelling en gaven ook de Sijseelse dokters (donderdag) en beheerders (zaterdag) hun fiat. Gisterochtend werd het personeel in beide ziekenhuizen van de definitieve beslissing op de hoogte gebracht. Daar moet trouwens niet worden gevreesd voor de tewerkstelling, zo verzekerden de algemene directeuren Depestele en Verlinde: ,,De ziekenhuizen blijven nog acht jaar autonoom werken en nadien kunnen wellicht zo'n duizend mensen in het nieuwe ziekenhuis aan de slag.''