Uit een woningbehoeftenstudie blijkt dat Hamme nood heeft aan de realisatie van 750 woningen in een termijn van vijf jaar. Een groot gedeelte daarvan komt op het conto van de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst. ,,Naast de lopende projecten in Kaaldries en Veldstraat hebben we nog heel wat plannen klaar'', zegt directeur Norbert De Pillecyn.

In een tijdspanne van zeventig jaar realiseerde De Zonnige Woonst maar liefst 1767 woningen, waarvan 1104 huurwoningen. ,,De wachttijd van twee jaar voor jonge gezinnen en drie tot vier jaar voor senioren, alleenstaanden en eenoudergezinnen illustreert de grote behoefte aan sociale huurwoningen. We richten ons daarbij voornamelijk op inbreidingsgerichte projecten, zodat zo weinig mogelijk open ruimte wordt ingenomen. De 25 gesloopte krotten en panden in de Kaaldries maken plaats voor 33 woningen en 32 garages. De 54 appartementen met zestig ondergrondse parkeerplaatsen in de Veldstraat zijn bijna klaar. Hiervoor werd 3,75 miljoen euro geïnvesteerd. Na een jarenlange strijd kunnen we de eind jaren tachtig geschetste uitbreiding van de wijk Neerlandt in Zogge realiseren, goed voor zestien bijkomende huurwoningen die tegen eind 2003 instapklaar moeten zijn'', licht De Pillecyn toe.


Centrum
,,We besteden steeds meer aandacht aan de woningkwaliteit en de vormgeving van het openbaar domein. Projecten als de Hulstwijk in Moerzeke en de wijk Vigor-Wuitens vertonen een residentieel karakter en worden niet geassocieerd met sociale wijken. Recent merken we een verschuiving van de projecten naar het centrumgebied. Hiervoor worden overheidsmiddelen vrijgemaakt in functie van de krotbestrijding.''

In dit kader plant De Zonnige Woonst nieuwbouwprojecten in de Evangeliestraat (12 woningen voor senioren en kleine gezinnen), de Nieuwe Laan (30 woningen van verschillend type), de hoek Slangstraat-Guillaumestraat (vier woningen voor kleine gezinnen), Peperstraat-Klein Hulst (18 woningen voor kleine gezinnen met ondergrondse parkeerplaatsen), Kard. Jozef Cardynlaan (acht kleine woningen), het Molenplein in Moerzeke (vier appartementen voor senioren en kleine gezinnen) en Geemstraat (acht woningen). De bouwmaatschappij wordt ook betrokken in het nieuwbouwproject van de Hamse Investeringsmaatschappij (HIM) op de driehoek Hoogstraat-Schoolstraat-Kaaistraat en de invulling van het domein Le Lis. Voor dit laatste voorziet de woningbehoeftenstudie de inplanting van vijftig sociale woningen en de realisatie van zestig sociale kavels. Het grootste deel van het ruim zes hectare grote gebied wordt ingekleurd als groene ruimte met open karakter.