Het ongeval van gisteren en dat van 28 april gebeurden in dezelfde omgeving, namelijk ter hoogte van de plaats waar de N60 van vier naar twee rijstroken versmalt. Onvermijdelijk komt dan de doortrekking van de N60 en de ontsluiting van Ronse ter sprake.

Er wordt al jarenlang voor geijverd om de viervaksbedding van de N60 op die plek door te trekken, zonder resultaat evenwel. Sommigen kijken daarbij met boze blik in de richting van de Vlaamse regering, maar minister Steve Stevaert repliceerde eind vorig jaar met een stevige sneer aan het adres van het Ronsese stadsbestuur.

,,Dat die ontsluiting nog niet in ons prioriteitenplan zit, is onze fout niet. Ronse moet met een deugdelijk mobiliteitsplan aantonen dat het doortrekken van de N60 de sleutel is tot de economische heropleving van de streek. Zodra die voorwaarden vervuld zijn, zal ik mij meteen engageren om de centen vrij te maken. Centen die trouwens beschikbaar zijn'', aldus Stevaert.