In het voorjaar 2004 moeten zeventien nieuwe sociale huurwoningen klaar zijn in de wijk Kouter aan het gemeentehuis in Aalter. Met deze realisatie van bouwmaatschappij Volkshaard is de wijk Kouter volledig volgebouwd. In 1987 werd gestart met de bouw van de sociale wijk.

,,De zeventien nieuwe woningen komen in het stuk braakliggende grond in het midden van de bestaande wijk'', zegt directeur Marc Timbremont. ,,Volgend voorjaar willen we starten met de bouwwerken, zodat de woningen in het voorjaar van 2004 opgeleverd kunnen worden. Er wordt ook gebouwd volgens het concept van een woonerf. Van doorgaand verkeer kan geen sprake zijn.''

Wie aanspraak wil maken op één van de zeventien huurwoningen, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo mag je maar een beperkt inkomen hebben en geen eigendom hebben. Alleen voor bejaarden die in mensonwaardige omstandigheden leven, wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat om vier bejaardenwoningen met één slaapkamer, drie woningen met twee slaapkamers, vier woningen met twee grote slaapkamers en zes gezinswoningen met drie slaapkamers en een garage. De huurprijs van de woningen is nog niet bepaald.

Aalter heeft nood aan nieuwe sociale woningen. Het Vlaams gemiddelde voor sociale woningen staat momenteel op vijf procent van het aanbod. In Aalter blijft het cijfer steken op precies de helft.

Ook in de Pittemstraat in Lotenhulle wordt een project van sociale woningbouw gestart. Na de bouwvakantie wordt daar gestart met de bouw van negen nieuwe sociale koopwoningen. In Bellem en Maria-Aalter wordt momenteel naar een geschikte locatie gezocht. (JSA)