Op de Gentse binnenwateren komen tegen eind volgend jaar twaalf groene eilandjes. De drijvende eilanden moeten meer natuur in de stad brengen. Het stadsbestuur krijgt voor het project 25.000 euro vanuit het Aardgasnatuurfonds.

In 2001 nam de Stad Gent, samen met de werkgroep Groene vallei groen , deel aan de wedstrijd uitgeschreven door het Aardgasnatuurfonds. Het idee om op de Gentse binnenwateren groene eilanden te creëren, was één van de zes Vlaamse projecten -- uit 48 inzendingen -- die door het Fonds bekroond werd.

Omdat de Gentse waterlopen vaak kleurloze linten vormen in een overwegend grijze omgeving, zullen twaalf vlottende groene eilanden aangebracht worden. De levensduur ervan is onbeperkt. De eilandjes zullen een schuilplaats en voedingsplaats voor dieren vormen en moeten de waterkwaliteit verbeteren.

De werkgroep Groene Vallei Groen wil enkele eilanden op een artistieke manier uitwerken.

Het project moet tegen eind 2003 gerealiseerd zijn. (DIH)