Onder het motto Oma's aan de top gaat de basisschool voor meisjes St.-Lutgardis volgend schooljaar starten met een cursus internet voor grootouders. De leerlingen kunnen dan hun verworven kennis doorgeven aan de oma's en opa's.

En er staan nog meer projecten op stapel: een communicatieproject via het internet en het doorsturen van digitale foto's vanuit het skioord in Oostenrijk, waar de zesdejaars elk jaar naar toe trekken. Op school beperkt de ICT-cursus zich nu nog vooral tot het leren omgaan met de computer. Eerste- en tweedejaars beginnen er al mee in het hoekenwerk (zelfstandig werk) taal en rekenen. ,,Ze herhalen de leerstof op een prettige manier en leren ondertussen omgaan met de computer'', zegt leerkracht zorgverbreding en taakleerkracht Hilde Meeus. De derdes tot en met de zesdes krijgen een basiscursus tekstverwerking (Word en Paint). Basis zijn de ICT-leerlijnen (basisvaardigheden), die per jaar gegroepeerd zijn. Ondertussen is een ADSL I-Line aangevraagd voor het internetwerk. De school beschikt over twaalf computers in een netwerk in de taakklas en nog eens zes computers in een ander netwerk.

,,Leuk aan ICT is dat alle leerlingen de kans krijgen kennis te maken met de computer, ook leerlingen die thuis die middelen niet hebben. Ook leerkrachten die niet zoveel ervaring hebben met ICT, komen via de lessen ermee in contact. Voor de leerlingen wordt het veel prettiger: het inoefenen van de rekenles wordt niet meer als saai ervaren. Door zelfcorrectie leren zij zelf oefeningen oplossen. ICT kan ook hulp bieden aan leerlingen met problemen. Een opdracht anders aanbieden kan bijdragen tot het begrijpen van de leerstof. Leerlingen gaan thuis ook zelf verder experimenteren.''

Als nadeel ziet Hilde Meeus vooral de kostprijs: ,,De school wordt voor een deel gesubsidieerd voor ICT-materiaal, maar zij moet zelf nog veel investeren. Het werken met laptops zou ideaal zijn, maar spijtig genoeg is het te duur. Door de recyclage van inktpatronen kunnen wij de kosten wat drukken. Nog een nadeel is het tekort aan lestijden voor ICT. Het onderhoud van het materiaal, het nagaan welk materiaal bruikbaar is, het inrichten van de klassen, het voorzien van internetaansluitingen, het opstellen van de lessen ..., het vergt allemaal veel tijd en energie en het moet allemaal buiten de schooluren gebeuren. Een ICT-coördinator zou meer dan welkom zijn. Gelukkig is er een ICT-werkgroepje in onze school.''


Web
De website van de school geeft de visie van de instelling weer, toont foto's van de leerkrachten (vooral voor de ouders bedoeld), de activiteiten, de maandkalender, weetjes als geboortes en behaalde prijzen, verslagen met foto's van ondermeer sportactiviteiten, de sneeuwklassers in Oostenrijk en de leerlingenpagina met werkjes van leerlingen. ,,Als het computerlokaal over internet beschikt, mogen de leerlingen zelf de pagina verzorgen'', belooft Hilde Meeus. (PBVM)

  • Website St-Lutgardis Tessenderlo: www.sintlutgardisschooltessenderlo.be