,,De linkse groeperingen moeten niet langer met elkaar de concurrentie aangaan, maar samenwerken.'' Dat was de voornaamste boodschap die Vlaams minister Steve Stevaert had voor de naar schatting 500 SP.A-sympathisanten die gisteren naar Dilsen-Stokkem waren afgezakt. Samen met andere Limburgse socialistische boegbeelden vierden ze het Feest van de Arbeid onder het motto: gelijke kansen voor gelijk wie.

,,Ik geloof niet dat Europa aan 't verrechtsen is, maar ik ervaar wel dat het linkse front versnippert.'' Steve Stevaert verwees daarbij naar de politieke aardverschuivingen in Frankrijk en Nederland.

,,We moeten ons de vraag durven stellen waarom de socialisten in die landen verloren hebben; waarom men in Frankrijk tijdens de tweede verkiezingsronde moet kiezen tussen zeer rechts en extreem rechts.''

Als verklaring ziet Stevaert in beide landen een kloof tussen de linkse partijen onderling, die elkaar de duvel aandoen.

,,In Nederland noemt het socialistische PVDA zichzelf sociaal-democratisch. Dan moet je niet verbaasd zijn dat er een partij opstaat die zichzelf als socialistisch bestempeld.''

In beide landen was en is de inzet van de verkiezingen de gemeenschapsvoorzieningen, stelde Stevaert vast. ,,Uitgerekend voer voor specialisten ter zake, de socialisten. Gemeenschapsvoorzieningen moet je niet aan het kapitaal of de markt overlaten, maar naar financiële draagkracht financieren.''


Oneerlijke belastingen
In die optiek verwees Stevaert naar de zogenaamde oneerlijke belastingen zoals die voor het kijk- en luistergeld. ,,De huisvuilbelasting is nog zo'n onrechtvaardige taks, waar ieder gezin ongeacht zijn vermogen jaarlijks een smak geld voor op tafel moet leggen.''

Wat Limburg aangaat pleitten Stevaert en ABVV-topman Jean Claude Van Rode voor de snelle aanwending van de beschikbare LRM-gelden. ,,Het kan niet dat zo'n instelling een bank wordt. Die middelen moeten verankerd worden in onze regio.''