Verontreiniging door vroegere activiteiten van Astral en Biolux steekt de kop op in Machelen en Vilvoorde. In de buurt rond de Kerklaan en de Schaarbeeklei zijn hoge concentraties van giftige stoffen zoals benzeen vastgesteld. Gevaarlijk genoeg om preventieve maatregelen te nemen.

Recente metingen door de afvalstoffenmaatschappij Ovam geven reden tot ongerustheid. Er werden in een kelder op de Schaarbeeklei en in een fabriekshal hoge concentraties van benzeen vastgesteld. Die waren 1,7 keer hoger dan toegelaten. Benzeendampen komen voort uit vervuiling met petroleumafgeleiden. In de bodem werden nog benzine, oplosmiddelen en stookolie aangetroffen.

,,Typisch voor een verffabriek, een droogkuis of lijmfabricatie'', zegt Karina De Beule van Ovam. Verontrustend is dat de verontreiniging zich via drijflagen in de bodem en via het grondwater verplaatst in de richting van de wijk het Broek.


Gevaar
Er is gevaar voor de mens al is er geen reden tot paniek. Voorzorgsmaatregelen volstaan voorlopig (zie hiernaast). Ovam voert verder onderzoek dat binnen twee maanden uitsluitsel moet bieden.

Als eerste ingreep zal Ovam waar nodig de kelders verluchten, desnoods met zuiginstallaties. Op termijn moet de hele hoek worden gesaneerd. ,,Er is nog geen saneringsplan'', deelt De Beule mee. ,,Eerst moeten we de verantwoordelijken vinden. Zelfs als wij de sanering zouden betalen, dan verhalen we die op de vroegere gebruikers of eigenaars.'' Dergelijke discussies geven gauw aanleiding tot juridisch getouwtrek.


Schuldige
Hoewel de overheid nog geen schuldige kan of wil aanduiden, wijst alles naar twee oude fabrieken: de verffabriek Astral en de chemische fabriek Biolux/Biochim. Astral is al dertig jaar verdwenen. Biolux/Biochim viel stil na de grote brand in 1993. De laatste gebruiker daar was New Biolux. Die verwerkte biergist en kan geen dader zijn. Beperkte metingen in 2000 leverden vreemd genoeg geen alarmerende resultaten op.

  • De omwonenden worden uitgenodigd op een informatievergadering. Voor Vilvoorde is dat vanavond donderdag 2 mei om 19.30 uur in de gemeenteschool, Schaarbeeklei 322. Voor Machelen is dat morgenavond vrijdag 3 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis, Woluwestraat 1.