De aanleg van nieuwe voetpaden in de Driehofveldenlaan roept bij Theo Raman vragen op. Vooral over de manier waarop ze aangelegd worden, is hij niet te spreken. ,,Inspraak van de buurt had deze wantoestand kunnen voorkomen'', vindt hij.

De Driehofveldenlaan krijgt nieuwe voetpaden. Op zich een goede zaak vindt Theo Raman die in de straat woont. Maar waarom de voetpaden op gelijke hoogte met de rijweg komen en er niet van gescheiden worden, snapt hij niet. ,,Op deze manier krijgen chauffeurs de indruk dat ze volop gas kunnen geven in de straat. De voetpaden lijken bovendien op parkeerstroken. Nu staan wagens al vaak half op de stoep, met deze nieuwe voetpaden staan ze er gauw helemaal op. Het is net de juiste breedte. Veilig zijn deze voetpaden dus niet''.

Raman nam al contact op met politie en gemeentehuis. Hij kreeg te horen dat hij gelijk had, maar de werken gaan gewoon door. Er bestaan geen plannen om paaltjes of bloembakken of een andere afscheiding te plaatsen tussen voetpad en rijweg.

,,En het is niet omdat hier nog geen ongelukken gebeurd zijn'', zegt Raman verontwaardigd. ,,Hier heeft al enkele keren een auto in een voortuin gestoken! Enkele weken geleden heeft een wagen, net op de hoek in de Molenstraat, een brievenbus en een haag geramd. De auto vloog door de voortuin in de voorgevel. Ook daar zijn de voetpaden op gelijke hoogte met de rijweg. Stel je voor dat er net een voetganger voorbijkomt!''

De hoogte van de voetpaden is niet te vermijden omdat de afwatering van de huizen anders problemen schept.

,,Er zijn echter genoeg manieren om een voetpad van de rijweg te scheiden. Dat moet zelfs niet veel kosten'', vindt Raman.

Een beetje inspraak van de buurt had volgens hem het probleem kunnen voorkomen. ,,Er is geen sprake geweest van dialoog met de bewoners. Vooral dergelijke werken worden uitgevoerd, zou de gemeente eens met de buurtbewoners moeten praten. Die kennen de plaatselijke situatie'', besluit hij.