De brand bij het gipsbedrijf Gyproc in Wijngem roept veel vragen op. Vragen waarop het Antwerpse parket hoopt een antwoord te vinden. Hoe ontstond de brand, waarom breidde het vuur zich plots razendsnel uit en hoe kwam brandweerman François Wouters aan zijn einde? Verscheidene Antwerpse brandweerlui die ter plaatse waren, sluiten niet uit dat het tekort aan bluswater mee verantwoordelijk is voor het drama.

,,De eerste ploeg op het terrein moest het redden met het bluswater, opgeslagen in hun eigen brandweerwagen. Toen dat onvoldoende bleek om de brand te lijf te gaan, hebben ze een leiding tot aan de Merksemsebaan moeten aanleggen, bijna 500 meter ver. Zo is kostbare tijd verloren gegaan om het vuur in te dijken.'' ACOD-afgevaardigde Walter Huybrechts vertelt wat hij dinsdagavond ter plaatse hoorde van zijn brandweercollega's die in de brand waren geweest.

,,Ik zeg niet dat er omwille van het watertekort een dodelijk slachtoffer te betreuren valt. Maar als de watervoorziening op en rond het Wijnegemse industrieterrein optimaal was geweest, hadden de kaarten zeker anders gelegen.'' Huybrechts heeft zelf 30 jaar ervaring als brandweerman.


Desco
Toen begin 2000 het nabijgelegen Desco in de vlammen opging, kampte de brandweer ook al met een nijpend watertekort. Provinciegouverneur Camille Paulus (VLD) tikte daarna zijn burgemeesters op de vingers. Onderzoek had geleerd dat het inderdaad bedroevend gesteld was met de voorziening van bluswater op industrieterreinen in de provincie.

Leo Carpentier, burgemeester van Wijnegem, ontkent nochtans de vaststellingen van de Antwerpse pompiers over een tekort aan bluswater met klem. ,,De waterleidingen naar het industrieterrein zijn rechtstreeks gekoppeld aan de watertoren. Er kan dus nooit een tekort optreden.''


Inferno
De andere vraag waarover de branddeskundige van het parket zich zal buigen is waarom de brand in een mum van tijd escaleerde. Toen de pompiers in het magazijn waren, ontaardde de relatief kleine vuurhaard plots in een echt inferno. Het magazijn werd gevuld met een dikke zwarte rook.

Ook daarover heeft Huybrechts een theorie. ,,In eerste instantie kreeg de brandweer de melding dat het ging om een loutere papierbrand. Pas nadien kwam aan het licht dat in het magazijn ook licht ontvlambare stoffen lagen opgeslagen.''

De directie van Gyproc beklemtoont dat ze alle mogelijke informatie aan de brandweer heeft doorgespeeld. ,,We hebben gemeld dat er geen chemische of ontplofbare goederen aanwezig waren. Enkel papier, karton, metalen constructies en een voorraad primers op basis van water. Dat zijn spullen waarvoor je geen toelating nodig hebt om op te slaan.'' Het gerechtelijk onderzoek moet uitsluitsel brengen.