Tijdens de informatievergadering voor de bewoners van de Mechelen-Zuid en wijk Nekkerspoel werden heel kritische vragen gesteld. ,,Moet Nekkerspoel meer bezorgd zijn voor zijn kinderen dan Mechelen-Zuid, als blijkt dat ons meetstation ver achteraan in een tuin staat en in Zuid aan de drukke Hombeeksesteenweg en dat de resultaten bijna gelijk zijn?'' zegt Walter. ,,Zitten wij dan met een groter probleem, ook als blijkt dat er bij ons veel meer kinderen met astma zijn?'' Er volgden weinig antwoorden.

Wim Dewit, bezorgde vader van Eline, Thomas en Julie, stelde het voor Mechelen-Zuid zo: ,,De resultaten ogen uiteraard mooi, maar de vraag naar een oorzakelijk verband tussen piepende kinderen (astma) en de vervuilde lucht wordt niet weggewuifd. We zien nu dat de meeste vervuiling van de verkeersknooppunten komt en dat de E19 niet met de vinger moet worden gewezen. We zien nu ook dat er uiteindelijk geen noemenswaardig verschil is tussen onze wijk en de referentiewijk Nekkerspoel. Maar we blijven kritisch.''

Guy Verberckmoes blijft echter met de hamvraag zitten:,, Hoe komt het dat we opstoten van astma waarnemen, telkens er geur wordt waargenomen?''

Hoe komt het -- bijvoorbeeld -- dat mensen met 'piepende' kinderen na een verhuizing plots nergens last van hebben? Benzeen, een kankerverwekkende stof, wordt het hoogst gemeten aan benzinestations en aan verkeersknooppunten. Kan een benzinestation in een woonwijk dan nog?''

Toch één pikant detail: de klachten in Mechelen-Zuid en de graad van vervuiling zijn hier groter dan in de Neerlandwijk aan de verbrandingsoven in Antwerpen.


Miniem
,,Wij zijn bezorgd als we de industrie zien oprukken en wij eisen hoorzittingen waar men ons voorlicht en beluistert,'' klonk het resoluut in Nekkerspoel. ,,We denken met angst terug aan 1969, toen een tanker van de gasvulinstallatie Meagas ontplofte en meer dan 200 huizen in puin lagen. Twintig mensen waren zwaarverbrand. De buurt wil dit nooit meer meemaken. Toch is er blijkbaar al een vergunning voor het exploiteren van een handel in gassen voor industrieel verbruik.''

,,Als klap op deze vuurpijl kom je via een miniem opgehangen documentje te weten, dat er een aanvraag werd ingediend tot opslag en herverpakken van radioactieve producten.'' De bewoners zijn bang. ,,Kan het dat een radioactief bedrijf zich samen met een gasbedrijf in dezelfde zone vestigt? Het product komt van het Amerikaanse Boston. Welke weg legt het product af binnen onze woonwijk en hoe wordt het beveiligd?

We willen geen nieuwe bom in onze tuin. Tenslotte: heeft men al metingen naar radioactiviteit in onze buurt gedaan?''


Rode kaart
En de bewoners gaan verder: ,,Wij willen gehoord worden en wij eisen een verlenging van de termijn, om onze bezwaarschriften te kunnen indienen. Deze periode is nu verlopen. Wel daarom geven wij onze burgemeester een gele kaart. Want het betreft hier een beslissing van het huidige schepencollege. Wij trekken duidelijk rood als er geen informatievergadering komt!''