Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) levert wellicht nog deze week een milieuvergunning af voor de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie op de voormalige Kempina-terreinen langs het Albertkanaal in Geel. De aanvragers, de afvalintercommunales IOK en Igemo reageren opgelucht. Het actiecomité tegen het project zoekt naar een tweede adem.

De minister liet in haar kaarten kijken in de rand van de discussie rond het al dan niet open houden van de Isvag-afvalverbrandingsoven van Wilrijk. Vera Dua wil die oven definitief dicht ,,omdat er met de geplande alternatieve verwerkingsinstallaties in onder meer Antwerpen en Geel verwerkingscapaciteit genoeg is''. Het Antwerpse initiatief kreeg al eerder een milieuvergunning. Vera Dua wil de aanvraag van de Kempense en Mechelse intercommunale nog deze week positief beantwoorden.

Burgemeester en IOK-voorzitter Frans Peeters (CD&V) wist dinsdagavond nog van niets. ,,Als de vergunning inderdaad later deze week wordt afgeleverd, is dat schitterend nieuws. Anderzijds meen ik dat het toekennen van de milieutoelating ook een logische beslissing is. Ons project is het meest milieuvriendelijke dat momenteel realiseerbaar is.'' Volgens Frans Peeters kan het dossier nu in een stroomversnelling terechtkomen. ,,Een heleboel zaken zijn de voorbije maanden grondig voorbereid maar ze afwerken kon niet zolang er geen zekerheid was over het afleveren van de milieuvergunning. Zo kunnen we nu een contract gaan ondertekenen met de afnemer van het RDF, dat is het eindproduct dat uit de installatie komt.''

De twee intercommunales kunnen ook de werken aan de kaaimuren van het Albertkanaal laten opstarten want het is de bedoeling dat het afval en het restproduct maximaal langs waterwegen wordt aan- en afgevoerd. Frans Peeters: ,,Vooreerst moeten we een bouwvergunning halen maar dat is wellicht enkel een kwestie van tijd.''

Minister Dua is niet over een nacht ijs gegaan voor ze het licht op groen zette. Voor een paar weken trok de minister met voor- en tegenstanders naar Rennerod in Duitsland waar een gelijkaardige fabriek staat. ,,Tijdens de vier uur durende busreis hebben we met de minister van gedachten kunnen wisselen,'' vertelt Frank Sels van het actiecomité. ,,Ik dacht toen dat Dua begrip toonde voor onze argumenten. Het feit dat de installatie er nu blijkbaar mag komen, is een kleine ramp. De dorpskernen in de buurt zijn nu al overbelast, zowel wat verkeersdrukte betreft als andere vormen van hinder veroorzaakt door de aanwezigheid van industrie. Verder vrees ik dat de komst van de installatie bepaalde politieke relaties tussen voor- en tegenstanders op lokaal vlak verder zal doen vertroebelen. Onze rol zal voortaan die van waakhond zijn. We moeten er streng op toezien dat IOK en Igemo zich houden aan de strengste milieu-eisen en ook de gedane beloftes qua mobiliteit waarmaken.''