Het schitterend uitzicht vanaf het dakterras van het Concertgebouw is bedreigd. In het bekroonde ontwerp is de plaatsing van een aantal vaste verticale verbindingen voorzien, waardoor het uitzicht niet meer zo panoramisch zal zijn. NVA-fractieleider Jean-Marie Bogaert kwam hierover tussen in de gemeenteraad.

Burgemeester Patrick Moenaert gaf toe dat de monelen voorzien zijn. Die moeten de Lantaarntoren een homogene aanblik geven. Tegelijk werd rekening gehouden met het uitzicht. Bedoeling is immers op de oostgevel van de Lantaarntoren - die met het uitzicht op de torens van Brugge - ter hoogte van de receptieruimte op de 6de verdieping en ter hoogte van het dakterras de monelen over een lengte van 15 meter niet schuin maar loodrecht op het gevelvlak aan te brengen. Daardoor zou een panoramisch gefilterd beeld van de stad behouden blijven.

De burgemeester vroeg zich evenwel luidop af dat voldoende zou zijn. ,,Ik ga hierover een vergadering beleggen met de architect, de bouwcoördinator en een lid van de jury die indertijd het ontwerp bekroonde. Ik kan hierover echter nog geen uitsluitsel geven. Dit moet ook nog in de raad van bestuur van de vzw Concertgebouw besproken worden.''