Alle terracotta geveltegels van het Concertgebouw moeten vervangen worden door nieuwe, windvaste exemplaren. ,,We kiezen voor de fundamentele oplossing'', bevestigt bouwcoördinator Roland De Brock. In totaal moet de Noord-Franse fabrikant 7000 vierkante meter nieuwe tegels leveren, waarvan er 3000 herplaatst moeten worden. Door hun bijzondere samenstelling krimpen de huidige tegels te sterk. Daardoor waaien ze gemakkelijk weg.

De geveltegels van het Concertgebouw kwamen maandagavond opnieuw ter sprake in de gemeenteraad. Raadslid Lucien Decoorne citeerde uit het bouwdossier: ,,Seco, het controlebureau voor de overheidsgebouwen, dringt aan op een oplossing voor de loszittende gevelpannen, want de veiligheid van de voorbijgangers is niet langer gegarandeerd.''

Burgemeester Moenaert ontkende de problemen niet. De tegels krimpen te veel doordat de fabrikant zwarte ijzeroxide heeft toegevoegd om de typische donkerrode kleur te verkrijgen. Daardoor zijn ze te klein en haken ze niet goed vast.

,,De tegels krimpen meer dan de fabrikant zelf bij de aanbesteding had opgegeven. Hij hield zich dus niet aan het bestek, wat voor ons onaanvaardbaar is'', zei Moenaert.

Nu is dus geopteerd voor een drastische oplossing waarbij de fabrikant voor de gevelpanelen een nieuwe matrijs moet maken die rekening houdt met de grotere krimp. Op de gevel kan de afstand tussen de houten paneeldragers immers niet meer verminderd worden omdat die in verhouding staan tot de hoogte van de ramen.

,,Dat betekent dat alle tegels die nu al geplaatst zijn er weer af moeten en vervangen door nieuwe'', bevestigt bouwcoördinator Roland De Brock. De fabrikant hoeft aan de hele operatie financieel zijn broek niet te scheuren. ,,Aan de huidige tegels mankeert niets. De fabrikant kan ze terugnemen en doorverkopen aan andere bouwwerven. De kleur blijkt aan te slaan bij zijn klanten. Over deze terugname zijn de onderhandelingen nog bezig.''

Wie het extra gevelwerk zal betalen, is minder duidelijk. ,,Dat is alleszins veel minder arbeidsintensief dan het aanbrengen van de isolatie en de paneeldragers'', verzekert De Brock.


Dakpanelen
Met de dakpanelen zijn er geen problemen. ,,In het dak zijn er geen ramen en de paneeldragers zijn nog niet aangebracht. Daar kunnen we de afstand tussen de latjes wél nog aanpassen. De gefabriceerde dakpanelen kunnen we dan wél aanvaarden en plaatsen.''

Wat de verticale monelen voor de lantaarntoren betreft, heeft de fabrikant een oplossing gevonden voor de barsten die heel wat van deze tegels vertoonden. ,,We hebben hem nu gevraagd zo snel mogelijk de fabricatie ervan te hervatten, zodat ze nog voor de bouwvakantie geplaatst zijn.''

Ondanks de goede vooruitzichten bleef burgemeester Moenaert voorzichtig: ,,We zullen geen enkel voorstel van de fabrikant aanvaarden dat niet vooraf door onze architect, de bouwcoördinator en Seco is goedgekeurd.''