De Moerbeekse scouts krijgen van de gemeente een nagelnieuwe thuisbasis cadeau, op een uitgestrekt stuk grasland achter de woning Hospicestraat 26. De plannen zijn aan hun laatste potloodstreep toe. Wij mochten ze al even inkijken. Het oude scoutsheem aan de Sportstraat moet wijken voor het nieuwe OCMW-rusthuis.

De gemeente Moerbeke is al jaren eigenaar van de leegstaande woning aan de Hospicestraat 26. De plannen om er een buitenschoolse kinderopvang in te richten zijn al lang begraven. Achter het huis ligt een uitgestrekt terrein, dat loopt tot aan het oude spoorwegpad. Daar komt, vlakbij dat fiets- en wandelpad, een nagelnieuw scoutsheem. Aan de overkant van het spoorwegpad liggen de gemeentelijke sportterreinen, wat onmiskenbaar een pluspunt is.

Mét het nieuwe heem krijgen de scouts een strook grasland ter beschikking van 100 meter diep op 45 meter breed. De rijzige Canadapopulieren die daar nu nog staan, laat de gemeente kappen. Het terrein wordt zowel aan de voor- of aan de achterkant afgesloten met hekken. Het uitgestrekte grasterrein is niet alleen een speelruimte, maar kan ook plaats bieden aan gastgroepen die er komen kamperen.


Sober maar sterk
Hoe het scoutsheem zelf er gaat uitzien? ,,Een sobere uitvoering in grote betonblokken, rond een metalen skelet'' schetst burgemeester Filip Marin. ,,'t Zal mooi zijn maar zeker ook scoutsproof'' monkelt hij. Dat betekent: materialen die tegen een stoot kunnen. Het heem meet 30 meter op 18 meter. Alles is gelijkvloers: de verschillende activiteitsruimten, de keuken, het sanitair. Misschien komt er nog een bergruimte onder het dak. Aan de buitenkant van het gebouw komen open bergruimtes onder een afdak.

Mogen de scouts er fuifjes bouwen? ,,Als dat feestjes binnen de Moerbeekse scoutsgroep zijn dan kan het'', oordeelt Marin. ,,Ze mogen er ook andere scoutsgroepen laten overnachten. Maar het verhuren aan buitenstaanders, voor feestjes of andere samenkomsten, dat is uitgesloten.''


Zorgzaam zijn
De gemeente betaalt het nieuwe heem uit eigen zak: 250.000 euro (10 miljoen oude frank). De scouts hoeven geen huur te betalen. ,,Alleen moeten ze als een goede huisvader voor het gebouw zorgen'', beklemtoont de burgemeester. ,,Het goed onderhouden, dus. De scouts gaan zelf schuifwanden plaatsen om grote ruimtes in twee te kunnen delen. En kookplaten installeren in de keuken.''

Op de tipgevel aan de kant van het spoorwegpad zal in 't groot het scoutslogo prijken. Burgemeester Marin rekent uit dat de scouts ten laatste eind december hun nieuwe heem in gebruik kunnen nemen. ,,We moeten nog een bouwvergunning krijgen, en we wachten ook nog op een bouwvergunning voor de Canadapopulieren. Maar ondertussen laten we de stalen gebinten voor het nieuwe heem al lassen.''