Ivan Van Calster (42) en Ellen De Bisschop (30), beiden inspecteur bij de lokale politie van Ronse, moeten zich aanstaande maandag voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde verantwoorden. Ze worden ervan verdacht gesjoemeld te hebben met een snelheidsovertreding. Achterliggende motieven zouden een liefdesaffaire en een nakende benoeming zijn.

Op 23 januari 2001 voert de politie van Ronse een snelheidscontrole uit. Daarbij wordt een Seat Toledo geflitst. Een dag later wordt het proces-verbaal opgemaakt en toegestuurd aan de eigenaar van het voertuig. In het antwoordformulier dat bij het pv gevoegd is, vult Ivan Van Calster in dat de Seat Toledo bestuurd werd door Germaine R. (79) uit Ronse. Zij is op dat ogenblik de schoonmoeder van Van Calster.

Als de inhoud van het antwoordformulier op het Ronsese politiekantoor over de tongen gaat, gaan de poppen aan het dansen. Enkele leden van het korps zijn van oordeel dat hun collega een loopje neemt met de werkelijkheid en brengen de zaak aan het rollen: niet Germaine R. maar wel Ellen De Bisschop, agente bij de politie van Ronse én vriendin van Ivan Van Calster, reed volgens hen met de wagen. Ze zou trouwens op weg geweest zijn naar haar werk toen ze geflitst werd.


Benoeming
Een en ander mondt uit in een onderzoek door het Oudenaardse parket. Dat wijst uit dat Germaine R. onmogelijk achter het stuur gezeten kon hebben. Volgens een aangestelde deskundige was de bejaarde dame op het ogenblik van de snelheidsovertreding fysiek immers niet in staat om te sturen. Daarover aan de tand gevoeld, legt de vrouw verschillende verklaringen af. Zij zou onder druk gezet zijn om het formulier te ondertekenen.

Uit het onderzoek van het parket blijkt dat de Seat Toledo inderdaad bestuurd werd door Ellen De Bisschop. Verondersteld wordt dat Van Calster, die nu trouwens samenwoont met De Bisschop, haar snelheidsovertreding wou verdoezelen om de benoeming van zijn vriendin tot inspecteur niet in het gedrang te brengen. Die benoeming is ondertussen trouwens ook effectief gebeurd.

Het parket is alvast van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn om Ivan Van Calster, tegen wie overigens ook gerechtelijke dossiers wegens het toedienen van slagen en verwondingen geopend zijn, te vervolgen voor valsheid in geschrifte. Omdat Ellen De Bisschop tijdens het onderzoek is blijven volhouden dat de gegevens op het antwoordformulier juist waren, wordt ook zij vervolgd. Het is nu aan de Oudenaardse rechter om te oordelen of de bewijslast voldoende zwaar weegt.