Het hart van de Zomergemse deelgemeente Oostwinkel breidt zich uit en krijgt zelfs een heus dorpsplein. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, ondertekende het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Oostwinkel 2.

Door de ondertekening komen er in de buurt van de kerk zeventien nieuwe kavels vrij. Voor schepen van Ruimtelijke Ordening Ignace Van Belle (VLD) is dat een gegronde reden om zo snel mogelijk met het dossier door te gaan.

,,Het gaat om zeven kavels voor sociale woningbouw en tien kavels voor privéwoningen'', zegt schepen Van Belle. ,,Oostwinkel had echt nood aan dit BPA want veel bouwgrond was er niet beschikbaar. De nieuwe verkavelingen kunnen nieuwe en jonge gezinnen naar Oostwinkel lokken en dat is meteen een goede zaak voor het schooltje van de gemeente. We moeten zo snel mogelijk enkele vergaderingen met de partners beleggen zodat de infrastructuurwerkzaamheden voor de verkaveling snel kunnen worden opgestart. Binnenkort kan er in het centrum van Oostwinkel dus worden gebouwd.''

In het midden van de nieuwe verkaveling komt ook een pleintje. Dat komt in de schaduw van de parochiekerk te liggen en zal bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om dorpsfeesten te organiseren. Tot op heden immers moest Oostwinkel het nog zonder echt dorpsplein stellen.

Het kersverse BPA maakt niet alleen plaats voor nieuwe woningen die als openstaande bebouwing moeten worden opgetrokken, maar maakt ook de uitbreiding van het kerkhof mogelijk.