De staking bij het chemische bedrijf Bayer aan de Kuhlmankaai is voorbij. De directie en de vakbonden hebben een nieuw afvloeiingsplan uitgewerkt. Dat voorstel is door 68 procent van het personeel aanvaard. De nachtploeg ging dinsdag opnieuw aan de slag.

Begin maart liet de directie weten dat de fabriek van Bayer in Gent eind dit jaar sluit. Vakbonden en directie onderhandelden sindsdien over een sluitingsvergoeding voor de honderd werknemers. Vorige vrijdag brak een spontane staking uit. Het personeel was ontevreden over de voorstellen. De spontane staking werd later op de dag door de vakbonden erkend.

,,In het nieuwe voorstel zijn de afscheidspremies opmerkelijk beter. Wie het bedrijf vroeger verlaat, ontvangt eveneens een afscheidspremie. De arbeiders die blijven tot de sluiting krijgen bovendien vier weken loon per jaar anciënniteit. Ook de brugpensioenen zijn verbeterd'', zegt Eric Geenard, vakbondssecretaris van het ACV.

Of het bedrijf tot eind december kan blijven produceren, is nog onzeker. ,,In de kanaalzone is heel wat vraag naar operators. De directie heeft wel gevraagd aan bedrijven in de buurt de arbeiders van Bayer pas na 1 januari 2003 aan te werven. Maar echt beletten dat iemand opstapt en elders aan de slag gaat, kan men niet'', zegt Eric Geenard. (RVH)