De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaat niet in op de vraag van minister van Overheidsbedrijven Rik Daems (VLD) om voor 1,44 miljoen euro (58,4 miljoen frank) bij te dragen in de restauratiewerken die de Regie der Gebouwen in de periode 1995-2000 heeft laten uitvoeren aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

De deputatie beweert dat ze niet kan verplicht worden bij te dragen omdat het gebouw niet gelegen op het grondgebied van de provincie.

,,Daems vindt dat we financieel moeten tussenkomen omdat Vlaams-Brabant geografisch deel uitmaakt van het aartsbisdom Mechelen waarvan deze kathedraal de spil is. Wij zijn naar analogie met gemeenten die tekorten van kerkfabrieken op hun grondgebied opvangen bereid als provincie bij te dragen in de werkingskosten van het aartsbisdom. We betalen evenwel niet voor de restauratiekosten van kerkgebouwen buiten de provincie'', aldus Luc Laveyne, kabinetschef van gouverneur De Witte. (belga).