Inwoners van Anderlecht ontvangen voortaan elke maand het gemeenteblad 'Anderlecht Contact'. Het krantje verschijnt tien keer per jaar en valt in het begin van iedere maand in de brievenbus van de inwoners.

Het kost de gemeente 89.242 euro (ongeveer 3,6 miljoen frank) per jaar, maar voor de bewoners is het uiteraard gratis. De gemeente wil vooral de band met haar inwoners verscherpen.

'Anderlecht contact' telt 24 pagina's, mooi verdeeld onder de twee taalgroepen. Naast praktische informatie - een culturele en sportieve agenda - werkt de krant maandelijks rond een speciaal uitgewerkt thema. Voor de zomer komt er ook een website. (TPE)