Veertien veegwagens van de stad Antwerpen, 90 miljoen frank waard, staan nu al een week werkloos in hun stelplaats. Aanleiding is een proces-verbaal van de Antwerpse politie dat de reinigingsdienst beschuldigt van illegale afvallozingen. ,,Ongehoorde prietpraat'', vindt Peter Van Lint, chef van de Witte Tornado's.

De ketting ligt op de 14 kleine veegmachines waarover de reinigingsdienst beschikt. Een patrouille van de milieucel van de Antwerpse politie zag vorige week hoe het personeel de opgezogen inhoud van één van de veegmachines in de riool kieperde. De politie stelde daarvan proces-verbaal (pv) op. Volgens de agenten gaat het om een illegale afvallozing.

Want het slib, zoals de politie het afval definieert, moet op een vergund slibveld worden gestort. Een gespecialiseerde firma staat in voor de verwijdering en de recyclage. De stad bezit enkele vergunde slibvelden. Maar die zijn niet geschikt voor de kleine types veegmachines. ,,Ze zouden er zware schade oplopen'', aldus Van Lint.

De chef van de Witte Tornado's vindt het ongehoord dat zijn diensten door de politie geviseerd worden. ,,De veegmachines zuigen voornamelijk zand op'', legt Van Lint uit. ,,En ja, de inhoud van de machines wordt in de riolen geledigd. Maar als het regent loopt er toch ook zand in de riool. Ik zie het verschil niet.''

Van Lint spreekt van een boycot. ,,Wij doen dit al vele jaren. Nu plots zou dat niet meer mogen.'' Noodgedwongen moet de reinigingsdienst een deel van haar personeel nu opnieuw met de borstel de straat opsturen. ,,En daardoor loopt ons veegplan zware vertraging op'', aldus nog Van Lint. ,,Want het gebruik van de machines is essentieel om de stad proper te kunnen houden. Daarom zijn ze ook aangekocht.''

Maar tot het stadsbestuur het juridische kluwen kan ontwarren, blijven de 14 kleine veegmachines op hun stelplaats staan, besliste de bestuursdirecteur van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf. Hoe lang het duurt vooraleer het kluwen ontward geraakt, is niet meteen duidelijk.