De overgang naar de euro verliep in de Brugse bankautomaten uit de binnenstad allesbehalve vlekkeloos. Op de Markt deed je vergeefse moeite als je onze nieuwe munt uit de muur wou halen. Op het Simon Stevinplein had je meer geluk, al leek de nationaliteit van de geldafnemer het succes van de operatie te bepalen.

Tijdelijk buiten gebruik. Gelieve ons te verontschuldigen. Dat kreeg je te lezen als je je na middernacht bij de bankautomaten op de Markt meldde. Zowel de terminals aan Bank Brussel Lambert als De Post weigerden eurobiljetten te spuwen. Meer geluk hadden KBC-klanten in de Steenstraat. Wie geen klant was bij deze bank, moest zich naar het Simon Stevinplein begeven.


Restaurantrekening
Aan het filiaal van Fortis stroomden euro's uit de muur, al liep dit bij sommigen allerminst van een leien dakje. Zo slaagde een jongeman er voor het oog van de Brugse VRT-cameraman Johan Roggeman niet in om geld uit de automaat te laten komen. ,,Ik heb dat geld nochtans dringend nodig, want ik moet m'n rekening in het restaurant nog vereffenen'', sprak hij.

Ook na meerdere pogingen bleef deze jonge Vlaming euroloos, wat hem deed vrezen dat hij het nieuwe jaar al schotels wassend zou moeten inzetten. Grijpend naar een reddingsboei trok hij naar het KBC-filiaal om enkele minuten later triomfantelijk met euro's terug te keren. ,,Ik heb ze'', zei hij tegen de rij aanschuivende mensen.


Monopoly
Onder hen verschillende buitenlanders. En wat bleek? Nederlanders slaagden er wel in om geld uit de muur te halen, maar Britten niet. ,,Het is net Monopoly-geld. Zulke kleine biljetten'', merkte een Hollands meisje op. ,,Die enorme commotie rond de invoering van de euro gaat een beetje aan mij voorbij. Ik kan me voorstellen dat nogal wat oudere mensen er moeite mee hebben. Jongeren zullen die omschakeling snel verteren. Eind februari spreken we wellicht niet meer over de Nederlandse gulden.''