,,Een schitterend initiatief van Juvenes'', laat Marc Vande Velde weten. Hij is voorzitter van een vereniging van Vlaamse brandweerkorpsen. In Nederland is de overheid na de brandrampen in Enschede en Volendam uit de startblokken geschoten met betere reglementen op de brandveiligheid. ,,Niemand ontkomt in Nederland aan de gevolgen van Volendam. Elk café, elke horecazaak wordt gecontroleerd. Tientallen ambtenaren brengen de risico's in kaart, en stellen rampenplannen op. Nederland trekt zijn lessen.''

En hoe zit dat bij ons ? ,,Een paar jaar geleden had in Antwerpen de tragische brand in het Switel-hotel plaats. Maar België doet niets. Hier worden geen rapporten opgesteld, hier komen geen nieuwe reglementen. Hier wíl de overheid blijkbaar niet leren. België is bezig met de politiehervorming, de brandweer blijft in de kou staan. Brandbeveiliging hangt hier nog altijd te veel af van de gemeenten. Veel lokale politici zijn bang om een streng veiligheidsbeleid te voeren, omdat ze zich daarmee niet populair maken.''

Op vlak van brandveiligheid heersen in de horeca en de jeugdsector schrijnende toestanden, weet Marc Vande Velde. ,,Daarom is wat Juvenes doet zo waardevol. Pas als de burgers ervan overtuigd zijn dat er werk moet gemaakt worden van brandveiligheid zullen de politici volgen.'' Daar zijn we lang niet, sluit de Zeelse brandweercommandant Jos Dauwe de discussie af. ,,Recent zag ik bij een schoolfeest dat de ingangspoort met kerstbomen was versierd, terwijl vlakbij een vuurtje aan het branden was.''