In de Merelbeekse gemeentehallen is gisteren het jaar 2002 ingezet met een grote receptie voor alle inwoners. Het nieuwe initiatief lokte meteen een 750 mensen en dat stemde schepen van Feestelijkheden Dirk Poriau (VLD) oprecht tevreden.

,,Het was een waagstuk'', zegt Poriau. ,,Toch vonden wij dat wat kleinere dorpen als Kaprijke kunnen, ook voor Merelbeke geen probleem zou mogen zijn. Alleen wisten we vooraf niet op hoeveel volk wij de eerste dag van het jaar zouden mogen rekenen. Daarom is er ook geen vast budget voor uitgetrokken. We krijgen de rekening later wel.''

Je zag en hoorde echter duidelijk dat de Merelbekenaars het initiatief van hun gemeentebestuur en een veertig adviesraden, organisaties en verenigingen duidelijk waardeerden.


Traditie
Je zou voor minder als je met drie gratis drankbonnetjes op zak, meteen ruim de helft van het schepencollege de hand kunt drukken. En daarna met plastic drinkbekers op het nieuwe jaar en de toekomst kunt klinken. Een nieuw jaar waarvan de burgemeester wenst dat het voor iedereen gezond, gelukkig en voorspoedig is.

Hij waarschuwde echter omstandig voor de sociale ongelijkheid, naijver en onverdraagzaamheid die al dat geluk te vaak te veel in de weg staan. Een boodschap die, ondanks een behoorlijke geluidsinstallatie, voor velen niet ver genoeg droeg. Toch hopen de meesten dat de receptie op nieuwjaarsdag een traditie wordt. En een aangename aanzet tot meer solidariteit.