Met de aankoop van 28 appartementen in de Schotense wijk Elshout, heeft De Ideale Woning zopas de kaap van zevenduizend sociale woningen overschreden. Tijdens de viering daarvan was voorzitter Jan Lauwers kritisch voor minister voor Huisvesting Jaak Gabriels (VLD). ,,De overheden die onze dossiers moeten goedkeuren, werken tergend traag en soms zelfs tegen'', zei Lauwers, zonder blad voor z'n mond.

De Ideale Woning, met zetel in Berchem, heeft woningen staan in een twintigtal Antwerpse gemeenten rond Antwerpen.

,,Tussen onze vijf- en zesduizendste woning lag slechts twee jaar. Het duurde vervolgens twintig jaar alvorens we in Schoten het lintje konden doorknippen van de zevenduizendste woning'', stelt voorzitter Jan Lauwers vast. ,,Reden voor dat merkwaardige verschil in tijd is de achteruitgang van de conjunctuur in de jaren tachtig maar ook de overheid heeft boter op het hoofd. De ambtenaren werken zo traag en zijn soms ronduit pietluttig in de behandeling van onze dossiers. Enkele opschietende twijgen zijn tegenwoordig genoeg om onze bouwgrond tot beschermd bosgebied te laten uitroepen.''

In Schoten lukte het dit jaar wel, zij het met bestaande woningen. De Ideale Woning nam 28 seniorenflats over van het OCMW voor 743.500 euro. De woningen zijn niet in al te beste staat maar volgende winter al starten de eerste renovatiewerken aan daken en balkons.

Later worden enkele van de piepkleine flatjes omgebouwd tot drieslaapkamerwoningen, zodat ook gezinnen er hun intrek kunnen nemen.


Leve PPS
Minister Gabriels maakte in Schoten promotie voor het systeem van privaat-publieke samenwerking (PPS), dat vanaf 1 januari ook in de sociale huisvesting z'n intrede doet.

Niet alleen klassieke huisvestingsmaatschappijen kunnen daarvoor projecten indienen maar ook gemeenten en OCMW's.

Fonne Wouters (VLD), OCMW-voorzitter van Schoten, wil alvast achter het rusthuis in zijn gemeente zo'n project met serviceflats realseren.