,,Als wij de visarend naar hier willen lokken, moeten wij er ook voor zorgen dat er voedsel is voor deze roofvogel. In het Hageven is dag geen probleem, want de poelen en vijvers zorgen voor een verscheidenheid aan vissen'', zegt Hubert Lehaen, conservator van het Hageven.

In het grensoverschrijdend natuurgebied is er een landschap met droge duinen en heide, maar er is meer. Het Hageven/Plateaux ligt bezaaid met vennen. De vennen zijn vroeger ontstaan in hogergelegen gebieden. Kuilen op de heide vulden zich met regenwater dat niet door de harde leemlaag kon wegsijpelen. In het heldere, voedselarme water komen unieke planten en dieren voor.

Behalve deze vennen liggen er in het gebied nog poelen en vijvers. De poelen staan in verbinding met het grondwater dat eerder voedselrijk is. De vijvers worden bevloeid met kalkrijk kanaalwater uit de Maas.

Hubert Lehaen: ,,Dit maakt de poelen en vijvers geschikt voor vissoorten als rietvoorn, blankvoorn en ook wel snoekbaars. De visarenden die hier komen broeden, vinden dus een gevarieerd menu. Ook in de omgeving is het visbestand voldoende groot.''


Herstel
Natuurreservaten Noord-Limburg gaat ook de oude vennen, die dichtgegroeid zijn, weer in ere herstellen. Deze vennen verdwenen eind jaren zestig, toen landbouwers gebruik wilden maken van deze gronden. De leemlaag die het regenwater moest vasthouden, werd doorprikt en daardoor werd akkerbouw mogelijk. Intussen zijn veel van deze gronden terug in handen van de natuur gegeven. Rest Natuurreservaten nog de taak om deze vennen te herstellen.

De verscheidenheid aan soorten water (stilstaand, stromend, arm, rijk, zuur, kalkrijk) lokt behalve andere dieren ook libellen. Sinds het onderzoek naar de verscheidenheid startte, werden niet minder dan 44 soorten waargenomen. Dit maakt het Hageven tot een van de soortenrijkste gebieden van Vlaanderen.

(SH)