Het NIEUWE Lijngebouw op het Martelarenplein is afgelopen zaterdag officieel ingehuldigd in aanwezigheid van minister Steve Stevaert. Het gebouw is een ontwerp van architect Manuel de Sola-Morales en kost De Lijn 173 miljoen frank. Het busstation zelf kost nog eens 87,5 miljoen frank. Leuven wordt steeds belangrijker als busknooppunt. Vorig jaar namen 14,5 miljoen reizigers de bus in regio Leuven, dat is een stijging met 5,6 miljoen ten opzichte van 1993.

Weldra worden de grote elektronische borden met de dienstregeling in gebruik genomen, en dan staat het nieuwe Lijngebouw op punt. Er zijn twaalf buskaaien, een verwarmde wachtruimte, een Lijnwinkel en een directe verbinding met het station. Het Martelarenplein is voortaan dan ook het knooppunt van Leuven van het openbaar vervoer.


Uniek
,,De combinatie van een busstation met een directiegebouw is overigens uniek in Vlaanderen'', speechte Hugo Van Wesemael, directeur-generaal van De Lijn. ,,Onze medewerkers staan nu leterlijk oog in oog met de klanten en kunnen bij problemen kort op de bal spelen. Bovendien werkt dit ruimtebesparend. Doordat de infrastructuur voor het busstation en het directiegebouw op elkaar werd afgestemd, kon er plaats bespaard worden die nu door de zachte weggebruiker wordt ingenomen.'' Het gebouw biedt plaats aan tachtig werknemers van De Lijn.

Minister Steve Stevaert onthulde de gedenksteen. Hij beklemtoonde de taak van het openbaar vervoer om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, het fileprobleem te minderen en te verhelpen aan vervoersarmode. Een op vijf gezinnen heeft immers geen wagen en twee op drie oudere dames kan zich niet verplaatsen in het verkeer. De Buzzy-pas blijkt inmiddels een groot succes in Vlaams-Brabant. De pas geeft jongeren tot 25 jaar de kans goedkoper te reizen met het openbaar vervoer. ,,Sinds 1 juli zorgde de pas voor een stijging van het aantal abonnementen met een derde in Vlaams-Brabant'', aldus Stevaert.