De OMGEVINGEN van de elf Assese kerken lagen er de voorbije zomer doorgaans kraaknet bij. In Asse is dat nieuws, want de voorbije jaren regende het vaak klachten omdat de gemeentelijke groendienst de zomerse onderhoudspiek duidelijk niet aankon. Maar, zoals Paul Van Vliet het ooit in een van zijn meesterlijke sketches zei: ,,Daar hebben we het volgende op gevonden.''

,,Het was een oud zeer dat we in Asse in de zomer moeilijk rond kwamen met ons groenwerk'', vertelt schepen Koen Van Elsen. ,,Om de groendienst in de zomer wat te ontlasten, hadden we in de lente een overeenkomst gesloten met Opbouwwerk Haviland om het groenonderhoud rond de kerken en de kerkpleinen uit te besteden. Bij die sociale werkplaats bestaat sinds vorig jaar een monumentenploeg, een sociaal tewerkstellingsproject met als doel de monumentenzorg op te volgen.''

,,Het provinciebestuur gaf de aanzet voor dit project'', pikt coördinator Danny Van Lijsebeth van de monumentenploeg in. ,,Die zag naast de al bestaande Monumentenwacht ruimte voor een onderhoudsploeg die voor specifieke klusjes aan of rond monumenten kan ingehuurd worden. In tegenstelling tot de meeste andere tewerkstellingsprojecten voor langdurig werklozen of laaggeschoolde personen, geven wij contracten van onbepaalde duur. We werken met sociaal achtergestelden die in het gewone arbeidscircuit nauwelijks kansen krijgen, maar anderzijds ook niet in een beschutte werkplaats horen. Per groep van vijf arbeiders is er een vakbekwaam werkleider.''


Controle
,,We beperken ons tot de kleinere klusjes die niet altijd interessant zijn voor de reguliere aannemers. We willen en mogen ook niet in hun vaarwater komen. De monumentenploeg is er dus niet voor grote restauratiewerken, wel voor kleine herstellingen, bijvoorbeeld aan daken, dakgoten of kroonlijsten van beschermde gebouwen. Maar ook schoonmaakbeurten, het periodiek onderhoud van perken en tuinen, het verven van zitbankjes of het ruimen van zwerfvuil in de buurt van monumenten behoren tot onze taken. Dat kan zowel gebeuren in opdracht van openbare besturen, kerkfabrieken of, onder bepaalde voorwaarden, privé-eigenaars.''

,,Asse was een van de eerste gemeenten die ons team een mooie doorlopende opdracht toestopte. Dat vertrouwen deed goed, want we moeten eerlijk zijn: hoe goed je het als sociaal project ook meent, als je orderboekje niet gevuld geraakt heb je op termijn geen bestaansrecht'', bekent Van Lijsebeth.

,,De evaluatie van de samenwerking door onze werkleiding en de technische dienst is zeer positief'', rapporteert schepen Van Elsen, die aankondigde dat er na deze proefperiode al gedacht wordt aan een langlopende overeenkomst. ,,Ook de burger zag dat er gewerkt werd en dat de verschillende centra netjes bleven. Er is meer controle, wat maakt dat monumenten minder snel besmeurd worden.''  • Opbouwwerk Haviland, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik, tel. 02-467.11.16.