Als spreekbuis voor een aantal zeer boze, maar vooral bezorgde ouders vroeg Maarten Kras tijdens het vragenhalfuurtje na de gemeenteraad in Boechout om ,,alles in het werk te stellen om de kleuterschool en de turnzaal opnieuw beschikbaar te maken''. De ouders spreken van een contractbreuk. Het college besliste alvast 1.750.000 frank (43.381 euro) uit te trekken om de nodige bestellingen te doen.

Burgemeester Mariën lichtte zijn beslissing om de kleuterschool en turnzaal te sluiten toe op de gemeenteraad. Uit het verslag van de brandweercommandant en Igean bleek dat de brandveiligheid op vele punten niet in orde was. Nochtans besliste het college in september vorig jaar dat de schoollokalen wel in gebruik konden worden genomen. Het project liep echter vertraging op en de inwijding werd uitgesteld. ,,Ik heb moeten vaststellen dat er wel wat meer aan de hand was'', geeft Mariën toe. ,,Omdat het resultaat op 31 augustus van dit jaar ontgoochelend was, nam ik noodgedwongen de beslissing om in het belang van de veiligheid de school te sluiten.''

De ouders stellen zich veel vragen bij de voorlopige opvang van de kleuters in de andere lokalen: de kleuters zitten met 43 in een zaal en moeten 8 keer per dag zo'n 50-tal trappen doen. De kleuterklassen hebben geen toiletten, wat maakt dat ze tijdens de speeltijd met behulp van de kinderen van de lagere school naar de toiletten moeten gaan. Het turnen en de lessen ritmiek vervallen bij plaatsgebrek, terwijl de refter van de lagere school ook wordt gebruikt door de kleuters.

,,Sommige ouders merken op dat het veilige, knusse gevoel bij veel kleuters is verdwenen en dat er enkele kleuters niet graag meer naar school gaan'', formuleerde Maarten Kras de grieven van de ouders. Het stoort hen bovendien dat ze pas na bijna vier weken in kennis werden gesteld van de precieze aanleiding van de sluiting.

Maandag zal een werkgroep uitzoeken hoeveel tijd er nog nodig zal zijn tot de heropening. ,,Als de brandweercommandant na voorlegging van het werkschema zijn goedkeuring geeft tot voortijdige opening, dan zal dit ook gebeuren''; beloofde burgemeester Mariën. (KCL)