De Mechelse Goedkope Woning (MGW), eigenaar van 3.000 huizen en appartementen in de stad, wil haar huurders voortaan meer inspraak verschaffen in het beleid. De raad van bestuur start daarom vanavond met een reeks van tien vergaderingen waarop bewoners voorstellen mogen formuleren over de sociale veiligheid en de woonkwaliteit binnen hun wijk. De MGW zoekt ook een tiental woordvoerders om permanent voeling te houden met de bekommernissen van de huurders.

,,Een primeur voor de provincie'', weet MGW-voorzitter Marc Hendrickx. ,,De Vlaamse regering verplicht sociale huisvestingsmaatschappijen als de onze om een zogeheten leefbaarheidsplan op te stellen, maar we gaan nog een stap verder. Via vijftig wijkvertegenwoordigers en tien woordvoerders streven we ernaar huurders voortaan altijd te betrekken bij belangrijke beslissingen.''

De MGW deelde haar patrimonium daarvoor in tien afzonderlijke wijken in. Elk van die woongebieden mag vijf wijkvertegenwoordigers en een woordvoerder aanduiden om de kloof te dichten tussen huurder en directiecomité. Op deze manier hoopt de MGW sneller te kunnen inspelen op de werkelijke behoeften van de huurders. Noden die de raad van bestuur vanop kantoor onmogelijk kan achterhalen.


Klachten
,,Met de creatie van het wettelijk verplichte leefbaarheidsplan geven we maandagavond een eerste aanzet'', zegt voorzitter Hendrickx. ,,Op basis van de gesprekken met de huurders stellen we actieplannen op om per wijk verbeteringen aan te brengen. Dat kan variëren van dringende renovaties, extra toezicht in bepaalde gebieden of het oplossen van samenlevingsproblemen. Aanpassingen zijn bespreekbaar zolang ze binnen het budget vallen.''

De technische dienst van de MGW behandelt jaarlijks zowat 6.000 oproepen. Tachtig procent van de huurders heeft volgens de directie zelden of nooit klachten. Het initiatief om huurders een stem te verlenen, krijgt in eerste instatie alvast positieve reacties. Ancien Hendrik Pollaerts, die al vijftig jaar op het Oud-Oefenplein woont, vindt het een prima idee. ,,Zo krijgen we een spreekbuis voor onze problemen. Vooral jongeren die 's avonds in de hal van de appartementsgebouwen samentroepen, veroorzaken weleens overlast.''