De bib start voor kinderen van 8 tot 12 de Kinder- en Jeugdjury op. In twee leeftijdscategorieën krijgen telkens tien kinderen evenveel jeugdboeken te lezen en te beoordelen. In de lente volgend jaar bekronen ze het leukste boek.

Bibliothecaris Geert Puype: ,,In onze bib wordt vanaf oktober 2002 gestart met twee leesgroepen voor kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Per groep plant de bib zes bijeenkomsten, tussen oktober en april. Volwassen begeleiders animeren die bijeenkomsten en zorgen ervoor dat de kinderen boeiende leesrapporten opstellen. Het spannends wordt de slotbijeenkomst eind maart. Dan heeft de stemming plaats voor het mooiste boek en wordt een afsluitfeest gehouden.'' In mei gaat de Kinder- en Jeugdjury naar het bekroningsfeest in de Antwerpse Zoo, waar veel jeugdschrijvers aanwezig zijn.

Jonge Menense boekenwurmen kunnen zich laten inschrijven voor die jury in de bib, in OC 't Ghelandt of de filialen Lauwe en Rekkem. Daar liggen ook folders met enige verduidelijking ter beschikking. Wie beslist deel te nemen, moet zijn formulier wel tegen 9 oktober indienen.

Wat als er te veel gegadigden zijn? Geert Puype: ,,Als de leesgroepjes volgeboekt zijn, dan kunnen de kinderen toch nog deelnemen via de Postjury. Ook daarvoor kan men terecht in de bibliotheek, die de hele administratie voor haar rekening neemt'', weet Bert Seghers van de werkgroep.

Voor de begeleiding van de leesgroepjes zoekt de Menense bib nog volwassen begeleiders, studenten, ouders, leerkrachten. Wie op z'n minst achttien is, graag leest en graag met kinderen omgaat, kan zich melden bij Geert Puype of Bert Seghers in de bib.

Geert Puype meldt nog dat de Bibliotheekweek van 13 tot 20 oktober in het teken van reizen staat en dat samengewerkt wordt met reisbureaus. Bij de reisagent zowel als in de bibliotheek kan men zich een verrassingsboekje aanschaffen. Daarin vindt de lezer een antwoordcoupon, waarmee hij aan de reiswedstrijd kan deelnemen. Tijdens die week zijn er twee causerieën door Menenaar Daniël Nuytten, meer dan dertig jaar reisleider.

Ten slotte nog dit: van 25 november tot 1 december loopt de tweede Vlaamse Voorleesweek. In Menen worden bij dat project vooral de peuters en kleuters betrokken. (ODW)