De Christelijke Mutualiteit pakt uit met de inforeeks Pensioen in zicht, vanaf 1 oktober om 19 uur in de Gilde, Grote Markt in Wevelgem. De reeks is over dertien infoavonden en twee jaar gespreid, telkens de eerste maandag van de maand. Inschrijving kost 200 frank, 300 frank voor een echtpaar en kan in het plaatselijke CM-kantoor. De inforeeks is bedoeld voor mensen die volgend jaar op rust-, vervroegd of brugpensioen gaan. In het eerste jaar wordt gepraat over de pensioenwetgeving, medische en sociale voorzieningen, gezondheid, lichaamsbeweging en gezonde voeding. In het tweede jaar over het gebruik van geneesmiddelen, erfrecht, huisvesting, leven in relatie, de veranderende maatschappij en engagement. (VLW)

Meer informatie bij Katelijn Degraeve, Grote Markt 25 in Menen (tel.: 056-52.10.60).