Na de recente wijzigingen voor de diensten van De Lijn, rijdt er maar één bus meer op de verbinding Menen-Lauwe. SP-raadslid Guy Blancke klaagde dat aan op de jongste gemeenteraadszitting: ,,Voor de bewoners van deelgemeente Lauwe is het onmogelijk zich 's voormiddags naar centrumgemeente Menen te begeven. Daar zijn nochtans talrijke administraties gevestigd, naast de VDAB, scholen en het cultureel centrum.''

Guy Blancke: ,,Samen met de fiets, vormt het openbaar vervoer het enige alternatief voor de auto. Voor bejaarden, kinderen, financieel zwakkeren en mindervaliden is de bus soms het enige vervoermiddel. Een beter openbaar vervoer zou de parkeerproblematiek in het centrum, dat nu al overbelast is, op een gunstige wijze kunnen beïnvloeden. Ook zouden de lokale handelaars er voordeel uit halen. Nu zijn de gebruikers van het openbaar vervoer genoodzaakt zich voor hun aankopen naar Kortrijk te begeven.''

Interpellant wees er nog op dat grote gedeelten van Lauwe, waaronder een grote woonwijk en het gedeelte tussen Lauwe en Rekkem, helemaal niet bediend worden door De Lijn. ,,Studies hebben uitgewezen dat de rekruteringszone van een bus slechts 150 m bedraagt. Meer busverbindingen zouden ook de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd en bejaarden verhogen'', meende Guy Blancke nog.

Burgemeester Gilbert Bossuyt antwoordde: ,,Nadat we uw vraag hadden binnengekregen, hebben we contact genomen met het studiebureau dat een verkeersplan voor Menen aan het opmaken is. We hebben gevraagd ook rekening te houden met het openbaar vervoer. We willen ook besprekingen met De Lijn aanknopen. We zullen voorstellen voor het busvervoer in Menen kleinere bussen aan te wenden en het vervoer tussen Menen en de deelgemeenten een grotere frequentie te geven. Het worden zeker geen gemakkelijke onderhandelingen, rekening houdend met het aantal gebruikers van de busverbindingen.'' (ODW)