Sinds zaterdag wonen opnieuw twee begijntjes in Kortrijk. Juffrouw Marcella Pattyn (81) krijgt het gezelschap van haar bronzen, levensgrote beeltenis. Dat werk is van de zestigjarige Kortrijkse kunstenares Renée Gerard. Zeven maanden deed de kunstenares erover om een beeld van gips te maken.

Met de medewerking van veel sponsors, ziet Gerard haar arbeid nu beloond want in het Oost-Vlaamse Merelbeke werd juffrouw Marcella gegoten van brons. Het begijntje zelf is bijna honderd procent blind, zodat juffrouw Marcella haar evenbeeld niet echt kon zien, enkel betasten en voelen.

Het OCMW, dat de eigenaar is van het Begijnhof, maakte van het voorbije Begijnhovenweekend, georganiseerd door het Davidsfonds, gebruik om het beeld te onthullen. Ook in Kortrijk werden, juist zoals in alle 25 Vlaamse begijnhoven, speciale rondleidingen, lezingen en concerten gehouden. Hét hoogtepunt van de tweedaagse was natuurlijk de feestelijke onthulling van het beeld, waarbij het laatste begijntje ook het laatste woord kreeg.


Koekjes
Marcella: ,,Doorgaans komen ze hier met een pakje koekjes, nu krijg ik een heus beeld'', schaterde ze.

Frans Destoop, schepen van Stadsplanning en -ontwikkeling, mocht in naam van burgemeester Stefaan De Clerck het beeld helpen onthullen. Een volle zaal genodigden moest eerst het nodige geduld aan de dag leggen want Destoop verscheen een academisch kwartier te laat op de afspraak. Hij zat vast in het drukke stadsverkeer en was té lang aanwezig op het historische congres dat zijn partij in Kortrijk hield en waar knopen moesten worden doorgehakt.

Spreker vertelde dan toch hoe hij vele maanden geleden meegetroond werd naar een plek achterin de woning van kunstenares Renée Gerard, aan de Deken Camerlyncklaan. Daar kreeg hij als eerste een vrijwel levensgroot gipsen beeld van een begijn te zien. De kunstenares was bereid haar werk gratis aan het OCMW te schenken, op voorwaarde dat het in brons werd gegoten, wat een vrij dure aangelegenheid is.


Kostprijs?
De kostprijs bleef zaterdag een goed bewaard geheim. OCMW-middelen werden niet voor aangewend zodat de Vrienden van het Begijnhof, onder voorzitterschap van Claude Bouckaert, een speurtocht moesten beginnen naar sponsors.

,,U was al de ambassadrice van het Kortrijkse Begijnhof. U wordt het nu dubbel'', sprak Frans Destoop. ,,Ik weet dat u niet ijdel bent maar het moet u toch plezier doen dat de buitenwereld door dit beeld, méér nog dan vroeger, aandacht zal hebben voor de wereld van de begijnen.''

Het beeld staat tegen een van die typische begijnhofhuisjes, in de omgeving van de Sint-Annazaal. In de linkerhand draagt juffrouw Marcella een boek. De amateurkunstenares is bijzonder trots met de realisatie: ,,Ik voel me hier thuis. Ik bezoek al het Begijnhof sinds mijn kindertijd want ik heb hier zelf kleuterschool gelopen.''